Door op 30 juni 2014

PvdA Amsterdam Noord komt met 500 banenplan tegen jeugdwerkloosheid

In Amsterdam en Amsterdam Noord in het bijzonder is de jeugdwerkloosheid hoog. Te hoog. Twintig procent van de jongeren heeft geen baan of volgt geen opleiding. Onder sommige groepen jongeren is dit zelfs veertig procent. Steeds meer jongeren zitten thuis. Dat zorgt voor een achterstand die niet meer in te halen is. Dat vindt de PvdA onacceptabel. Deze jongeren verdienen steun om zo snel mogelijk terug in het ritme van school, stage of werk te komen.

De PvdA en GroenLinks fracties in de gemeenteraad van Amsterdam kwamen vorige week met een initiatiefvoorstel om jongeren aan het werk, aan een stage of terug de schoolbanken in helpen (zie www.pvdaamsterdam.nl) De PvdA in Amsterdam Noord heeft voor de jongeren in Amsterdam Noord vorige week een extra voorstel gedaan aan het algemeen bestuur in Amsterdam Noord nog eens 500 jongeren aan een baan te helpen de komende vier jaar om de jeugdwerkloosheid in Amsterdam Noord de kop in te drukken en de jongeren weer een kans te geven voor de toekomst.

De PvdA stelt in het banenplan een nieuw instrument voor in Amsterdam in de strijd tegen de jeugdwerkloosheid: social impact bonds. Dit zijn sociale contracten waarbij private investeerders investeren in een maatschappelijk project. De investeerders krijgen uitbetaald door de gemeente op basis van de resultaten die door het maatschappelijke project worden geboekt. In Groot Brittannië en de Verenigde Staten is het reeds een beproefd succes.

In Nederland zijn ook de eerste stappen gezet met deze aanpak. Zo heeft de gemeente Rotterdam op 19 december 2013 met ABN AMRO, de Startfoundation en de Buzinezzclub de eerste Social Impact Bond getekend waarbij meer dan 150 mensen aan werk worden geholpen. In Amsterdam bepleitte in april 2014 de voorzitter van het Dagelijks Bestuur in Nieuw West, Ahmed Baadoud voor een soortgelijk banenplan met ‘arbeidstrajecten’ dat tot 500 banen voor werkloze jongeren in dat stadsdeel zou kunnen opleveren.
Het voorstel is om met sociale contracten in Amsterdam Noord de jeugdwerkloosheid verder aan te pakken. Dit is een aanvulling op en andere aanpak dan het 100 banenplan waarin ‘Noord Werkt’ en DWI zich anderhalf jaar inspannen om 100 werkzoekenden uit de focuswijken actief te begeleiden naar werk. Daarin wordt op samengewerkt tussen het stadsdeel, Werkplein Noord, het reintegratiebedrijf De Herstelling en het Werkgeversservicepunt. Dat banenplan stopt eind 2014 en heeft dringend een opvolging nodig.
Het stadsdeel werkt aan een Deltaplan. Het is zaak om de voorstellen van stadsdeel, gemeente en Rijk op elkaar af te stemmen om zo het beste resultaat te realiseren. Het voorstel van de PvdA wordt op 2 juli a.s. besproken in het algemeen bestuur van de bestuurscommissie in Amsterdam Noord. De PvdA wil de voorstellen graag ook bespreken met ondernemers en financiers.