Door op 29 mei 2015

PvdA Amsterdam Noord: ongedeelde stad , samen met bewoners

Noord ontwikkelt zich aan alle kanten, vooral zichtbaar in cultuur en nieuwbouw en de komst van toestroom van mensen naar Noord. Zo begon de voorjaarsnota van stadsdeel Amsterdam Noord. Die ontwikkeling is niet voor iedereen alleen: het risico bestaat dat we een Noord krijgen van twee snelheden: enerzijds een nieuw noord met nieuwe hoogopgeleide bewoners met goede scholen en dito banen en een splinternieuwe openbare ruimte, en anderzijds het oude Noord. Ook daar gebeurt met ingrepen wel wat, maar het onderhoud van stoepen en straten, een goede betaalbare woning en de kansen op een goede toekomst met een goede opleiding en baan zijn niet vanzelfsprekend. Daarom ben ik als PvdAer blij met de insteek die het Dagelijks Bestuur van Amsterdam Noord in de voorjaarsnota heeft ingenomen: geen noord in twee snelheden.

Besluitvormingsproces Amsterdam probleem
We zijn als PvdA fractie bezorgd over het democratische proces van besluitvorming binnen de stad. De prioriteiten van Noord van een jaar geleden zijn nog niet ingevuld omdat gesprekken medio maart 2015 met onze bestuurders nog niet hebben plaatsgevonden. De besluitvorming in de centrale stad door de gemeenteraad vindt plaats op basis van beperkte informatie vanuit de stadsdelen door verplichte formats die onvoldoende inzicht bieden in de noodzaak voor prioriteiten en verantwoording hiervan. De besluitvormingskalender zorgt ervoor dat we medio maart nog onzeker was of projecten vanaf 1 januari wel/niet doorgaan. Het geld is er, maar de stad moest nog besluiten of dat geld dat opzij gezet was voor 2014 ook in 2015 mag worden uitgegeven.

Noordelingen verdienen een kans
Belangrijk voor de PvdA is dat we als stadsdeel miljoenen vragen voor impulsen voor Amsterdam Noord voor sociale activiteiten, voor veiligheid en andere activiteiten in de focuswijken zoals de Vd Pekbuurt en Vogelbuurt, en wijken die net wat minder arm zijn. Begrijpelijk, want er is veel te doen om de tweedeling in ons stadsdeel te voorkomen. Het Dagelijks Bestuur heeft aangegeven dat we als er niks gebeurd vanaf 2016 als Noord geen focusgeld meer krijgen. Als dat niet opgelost wordt, vervallen veel belangrijke activiteiten en zijn veel bewoners daar de dupe van. Verstandige voorstellen van het Dagelijks Bestuur dus. De

PvdA houdt vinger aan de pols.
De PvdA vraagt aandacht voor werkgelegenheid en armoede in Noord.. Terwijl bewoners van Noord vaker werkloos (14% tegenover 11,8% stedelijk) zijn en in Noord twee keer zo veel volwassenen een beroep doen op de schuldhulpverlening. De PvdA fractie heeft vorig jaar een initiatiefvoorstel gedaan om meer mensen in Noord aan een baan te helpen. Dat is onderdeel van een Deltaplan Banen waarmee Coby van Berkum namens het Dagelijks Bestuur binnenkort mee komt. Hard nodig. We wachten even af. De aanpak van schuldhulpverlening en armoede in Noord wil de PvdA fractie binnenkort met het Dagelijks Bestuur en de andere partijen bespreken.
Jarenlang is het aantal vroegtijdige schoolverlaters in Amsterdam en ook in Noord gedaald. Dus meer jongeren met een diploma van school. De PvdA heeft zich hard gemaakt om dat aantal verder omlaag te krijgen, en hierover hebben we met de coalitiepartijen afspraken gemaakt: in 2018 moet dit percentage in Noord naar 8 procent. Maar daar waar de stad inmiddels op 11% voortijdig schoolverlaters staat, blijft Noord steken op 13%. Over de oorzaak is niets bekend. Maar de PvdA wil dat het DB met concrete voorstellen komt om dit aan te pakken. Nog voor de zomer wil de PvdA hierover met het DB in gesprek.

Samen met bewoners
De bestuurscommissie is de verbinding tussen de bewoners in Noord en de stad. In de stad maakt men beleid waarover advies wordt gevraagd aan de bestuurscommissie in bijv. Noord. Tegelijkertijd is de uitvoering van dat beleid de verantwoordelijkheid van het Noordse Bestuur. En daarvoor worden meer en meer manieren gezocht om contacten met wijkbewoners vorm te geven. De afgelopen maanden zijn er in veel wijken gesprekken met bewoners gevoerd door alle politieke partijen in de bestuurscommissie. Die gesprekken worden de komende maanden voortgezet. De resultaten gebruikt de politiek om vorm te geven aan – alweer een nieuw fenomeen – de gebiedsagendas. Daarin staat wat er de komende tijd per gebied in Noord wordt geïnvesteerd.

Maar verder is er niet veel verandert. Net zoals voorheen gaat de PvdA fractie de wijken in om met bewoners, ondernemers of scholen te spreken. Als er een plofkraak is geweest bijvoorbeeld. Gewoon, omdat dat nodig is om een ondernemer een hart onder de riem te steken. Of als er weerstand is tegen een bouwplan door omwonenden en er met voorstellen wordt gekomen die meer draagvlak in de wijk mogelijk maken, gaat de PvdA fractie erop af om te zien hoe de voorstellen kunnen bijdragen aan betere plannen. Of als er schooluitval is bespreken we dat met mensen die er verstand van hebben in het onderwijs.

Wat we als PvdA fractie als ambitie hebben voor het komende jaar is om met een aantal voorstellen te komen samen met bewoners en ondernemers die Noord beter maken, de tweedeling tegen gaan en kansen vergroten ongeacht in welke wijk je bent geboren. Dat gaan we doen.