30 oktober 2012

PvdA Amsterdam: vrijdag 2 nov. Algemene ledenvergadering Bestuurlijk stelsel

Het bestuur van de PvdA Amsterdam nodigt u van harte uit voor: een algemene ledenvergadering over het bestuurlijk stelsel van Amsterdam op vrijdagavond 2 november 2012

  • Locatie: Stopera, Boekmanzaal
  • Aanvang: 20.00, inloop, 19:30 uur

 

 

Ook heeft het bestuur besloten de komende weken de leden breed te consulteren. Voor het overzicht van documentatie en opinie over het bestuurlijk stelsel is een nieuwe pagina aangemaakt:http://www.pvdaamsterdam.nl/stadsdeeldiscussie/
De uitkomst van de ledenconsultatie zal worden gepresenteerd op deze ALV van vrijdagavond 2 november.

Korte voorgeschiedenis
Op 5 juli heeft de Tweede Kamer met grote meerderheid een wetsvoorstel aangenomen dat een einde maakt aan de mogelijkheid voor gemeentebesturen om stadsdelen zoals we die nu in Amsterdam kennen, in te stellen.
De Eerste Kamer bespreekt het nu en als het wordt aangenomen treedt de wet op 1 maart 2014 in werking. Het college van B&W heeft plannen gepresenteerd voor een nieuw bestuurlijk stelsel, dat past binnen het wetsvoorstel dat er nu ligt. De gemeenteraad neemt op 7 november aanstaande een besluit hierover.

Ledenvergadering 2 november:
U bent hierbij van harte uitgenodigd voor de ledenvergadering. Dan zullen we de uitkomsten van de discussie in de partij bespreken en onze gemeenteraadsfractie van inbreng voorzien in de aanloop naar de besluitvorming hierover in de gemeenteraad. Het bestuur heeft besloten om de leden breed te consulteren. Op deze ledenvergadering zullen we ook de uitkomst van de ledenconsultatie presenteren. Op onze pagina over het bestuurlijk stelsel kunt u de nodige informatie en documenten vinden.
Deze pagina vindt u hier:http://www.pvdaamsterdam.nl/stadsdeeldiscussie/
Op maandag 29 oktober vindt u op onze websitehttp://www.pvdaamsterdam.nl/   ook de definitieve agenda van de ledenvergadering en eventuele voorstellen.