Door Canan Uyar op 29 mei 2015

PvdA fractie stelt vragen over autobranden in Noord

Noord wordt de afgelopen twee maanden als het ware geteisterd door autobranden. De PvdA fractie vindt het onacceptabel dat binnen een kort tijdsbestek meerdere auto’s in Noord in vlammen zijn opgegaan. De oorzaak van de branden zijn tot nu toe niet bekend maar mogelijk gaat het om brandstichting.

De PvdA fractie maakt zich hier grote zorgen over, en wilde graag meer duidelijkheid. Daarom heeft fractielid Uyar tijdens de vergadering van Algemeen Bestuur op 27 mei vragen aan het Dagelijks Bestuur hierover gesteld.

Uyar wilde graag weten of er al wat bekend was over de achtergrond, oorzaak en eventuele daders van deze branden. Ook wilde ze weten wat voor maatregelen genomen zijn door het stadsdeel. En natuurlijk of er richting de bewoners toe gecommuniceerd wordt over dit alles.

De PvdA-fractie merkt op dat door de informatie in de media onrust en angst toenemen. Meer en gericht informatie vanuit het stadsdeel kan dit mogelijk wegnemen.

Volgens de portefeuillehouder Coby van Berkum heeft dit onderwerp haar volle aandacht.
Er is door het stadsdeel een onderzoek ingesteld, maar de resultaten zijn nog niet bekend. Zodra er wat te melden is zal ze dat ook gelijk met de bewoners communiceren.

De PvdA-fractie is tevreden dat dit onderwerp de volle aandacht van de portefeuillehouder heeft. We hebben natuurlijk behoefte aan meer informatie en zullen de ontwikkelingen op de voet blijven volgen.

Bizar detail: op de nacht van 27 op 28 mei was het weer raak. Er is weer een auto uitgebrand in Noord. De PvdA-fractie blijft vinger aan de pols houden.

Canan Uyar

Canan Uyar

Canan is maatschappelijke werker. Zij werkt op projectbasis bij en met verschillende organisaties waaronder: zelforganisaties, Gemeentes en Ministerie van Justitie. Ze geeft trainingen en cursussen aan vrouwen over empowerment, zelfredzaamheid en assertiviteit. Canan geeft ook advies aan medewerkers en bestuursleden van organisaties  over multiculturele vraagstukken en diversiteit op de werkvloer. Zij is zowel in 2010 als

Meer over Canan Uyar