Door op 19 maart 2010

PvdA, GroenLinks en VVD praten verder over coalitie in Noord

Dinsdagavond 16 maart was de tweede openbare vergadering voor de coalitie onderhandelingen. Teruggemeld dat we als Partij van de Arbeid zeer positieve en constructieve gesprekken hebben gevoerd met vrijwel alle partijen in de raad. Dat we in de gesprekken ons geconcentreerd hebben op een tweetal mogelijke coalities, die met GroenLinks, SP en D66 en GroenLinks en de VVD. Met D66 en SP is het naar onze mening mogelijk om een goede coalitie te vormen, maar met de VVD kunnen we dat met een wethouder minder en doen we ook meer recht aan de verkiezingsuitslag (VVD is immers een grote winnaar).

Dus de eerste optie die ik als formateur wil onderzoeken is die van een coalitie van PvdA-GL-VVD. Vrijdag hebben we daar een eerste gesprek over. Dat zal een pittig gesprek worden omdat in de ogen van de PvdA en GL de VVD zich in de campagnetijd op soms erg onvriendelijke wijze heeft uitgelaten over het huidige bestuur en vertegenwoordigers daarvan. Daarnaast lijken er ook nog wel de nodige programmatische verschilpunten te zijn. Betaald parkeren is misschien wel het belangrijkste onderwerp waarover we het eens moeten worden.

Als we er vrijdag in slagen om de lucht te klaren, verwacht ik dat we redelijk snel een coalitie-akkoord kunnen maken en de bijbehorende portefeuilleverdeling zal dan hopelijk al voor 1 april getoond kunnen worden…

Zodat we met een nieuw bestuur verder kunnen werken aan Amsterdam-Noord.