Door op 18 april 2016

PvdA: haast maken met banenplan voor Noord

De PvdA fractie in Noord wil de jeugdwerkloosheid verder omlaag hebben. Vooral onder allochtone jongeren is die schrikbarend hoog. Iedereen hoort een goede kans te maken op een goede toekomst. Een baan is daarvoor belangrijk. Daarom heeft de fractie 2014 het ‘500 banenplan’ gepresenteerd: een voorstel om in vier jaar tijd in Amsterdam Noord 500 jongeren aan het werk te helpen door middel van zgn. social impact bonds. Nadat de VVD fractie in de Stopera ook met een dergelijk voorstel was gekomen, zegde het college van B&W in maart 2015 toe om met een voorstel te komen.

De PvdA ziet dat in allerlei gemeenten inmiddels projecten van start gaan met social impact bonds, maar nog steeds niet in Amsterdam. Een gemiste kans wat de PvdA betreft. “Het college heeft eind 2014 een goede stap gezet met maatregelen om de jeugdwerkloosheid aan te pakken. Hij trok hierbij op samen met PvdA en Groenlinks. Het probleem blijft echt nijpend, zeker in Noord. We moeten in Noord snel starten om onze jongeren een extra kans te bieden op een baan. Vandaar dat we het Dagelijks Bestuur daarom hebben gevraagd”, aldus Alphons Muurlink, fractievoorzitter van de PvdA in Amsterdam Noord. Beantwoording van de vragen volgt binnen een aantal weken.