29 januari 2010

Pvda is en blijft voor behoud buitenbad

Bij het nieuwe Floraparkbad komt wat betreft de Partij van de Arbeid een buitenbad. “Dat is waar we ons de afgelopen vier jaar voor hebben ingezet en dat blijven we de komen jaren ook doen” aldus fractievoorzitter Coby van Berkum.

Door de economische crisis laat de bouw van het nieuwe bad al enige tijd op zich wachten. Van Berkum: “De inwoners van Noord hebben recht op een goed zwembad en daar hoort een buitenbad bij”. Behoud van het buitenbad is voor de inwoners van Noord erg belangrijk bleek uit een eerder door de partij gehouden enquête.
De deelraad stemde tijdens haar vergadering van 27 januari jongstleden unaniem in met een motie van de PvdA waarin het Dagelijks Bestuur wordt gevraagd een onderzoek naar de haalbaarheid van een nieuw zwembad op de bestaande locatie en aan te geven wat de gevolgen zijn met betrekking tot de ontwikkeling van Elzenhagen Zuid.