Door Canan Uyar op 4 april 2016

PvdA ledenvergadering: Tussen de verkiezingen door

IMG_1782

IMG_1783

De driepersoonsfractie van de PvdA-Noord is nu twee jaar aan de slag en halverwege de periode. Tijdens onze ledenvergadering op 31 maart 2016 hebben we met de leden van de afdeling gesproken over de enorme groei van Noord en hoe de fractie het verschil maakt in de Bestuurscommissie-Noord.

Noord groeit tot ruim 110000 inwoners in vier jaar en daarna zet de groei door! Wat doet dat met Noord, en wat zijn de uitgangspunten voor die groei?
Coby van Berkum – voorzitter van het Dagelijks Bestuur – gaf informatie over Koers 2025, de sprong over het IJ en het meerjaren-investeringsprogramma voor voorzieningen aan onze leden.

Naast uitleg wat de fractie doet, zijn we natuurlijk met onze leden van de afdeling het gesprek ingegaan waar het beter kan of waar eventueel méér nadruk op gelegd zou kunnen worden.

Ook het werk van onze Ombudsteam is aan de orde gekomen. Onze afdeling heeft een goed en actief werkende Ombudsteam. Onze Ombudsteamleden zitten momenteel in drie wijken en bewoners kloppen graag bij hun aan met allerlei problemen en/of vragen.

Canan Uyar

Canan Uyar

Canan is maatschappelijke werker. Zij werkt op projectbasis bij en met verschillende organisaties waaronder: zelforganisaties, Gemeentes en Ministerie van Justitie. Ze geeft trainingen en cursussen aan vrouwen over empowerment, zelfredzaamheid en assertiviteit. Canan geeft ook advies aan medewerkers en bestuursleden van organisaties  over multiculturele vraagstukken en diversiteit op de werkvloer. Zij is zowel in 2010 als

Meer over Canan Uyar