Door op 3 april 2012

PvdA Noord wil een andere aanpak voor de Van der Pekbuurt

De PvdA-fractie is niet gelukkig met de wijze waarop de renovatieplannen van woningcorporatie Ymere voor de Van der Pekbuurt tot stand zijn gekomen. Wij vinden het noodzakelijk, dat Ymere en het stadsdeelbestuur het debat aangaan met bewoners , maatschappelijke organisaties en de deelraad over de toekomst van de buurt. Eerst gezamenlijk de uitgangspunten bepalen, dan pas plannen maken stellen wij voor. Het gaat hierbij om volkshuisvesting , stedelijke ontwikkeling en Erfgoed.

De plannen van Ymere  zijn, als deze uitgevoerd worden, ingrijpend.  Zo is er- naast renovatie – sprake van sloop en nieuwbouw van woningen.  De Van der Pekbuurt  is een oud stukje Noord dat voor veel Noorderlingen betekenis heeft.  Ymere zet zich  in voor de buurt, maar voor bewoners en politiek is niet duidelijk wat er gebeurt, dat geeft onrust en wantrouwen, zegt  Pvda-woordvoerder Marianne Ringma.  Om de aanpak van de Van der Pekbuurt vlot te trekken,  vragen wij het stadsdeelbestuur om meer bemoeienis en een andere aanpak.

Vanzelfsprekend zijn de huidige bewoners van de Van der Pekbuurt de mensen waarvoor Ymere en het stadsdeel zich inspannen, maar  Noord en de buurt staan niet stil. Bij de planvorming is het daarom belangrijk te kijken naar de  huidige situatie en de toekomst. Hoe is het gesteld met de kwaliteit van de woningen en de leefbaarheid in buurt? Hoe zien wij Noord en de Van der Pekbuurt over 20 jaar en wat voor type woningen zijn er nu en in de toekomst nodig? Ymere  moet deze vragen niet alleen beantwoorden, ook bewoners, organisaties en politiek moeten hierover mee kunnen praten.

Daarnaast moet het stadsdeelbestuur Bureau Monumenten en Archeologie (BMA) om advies vragen.  De  Van der Pekbuurt  is een door het Rijk geselecteerd  dorps- en stadsgezicht.  Hoewel de formele aanwijzing  nog niet heeft plaatsgevonden, is  het  raadzaam de buurt wel als zodanig te beschouwen. Dit betekent dat  BMA vanuit het oogpunt van erfgoed gaat adviseren over de renovatie- en sloopplannen.  De PvdA-fractie heeft niet de intentie een kaasstolp over de Van der Pekbuurt te zetten, maar sloop van woningen is een onomkeerbaar proces.  De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Erfgoedvereniging Heemschut  en Stichting Cuypersgenootschap  vragen ons terecht oog te hebben voor de cultuurhistorische waarden van de Van der Pekbuurt en daar zorgvuldig mee om te gaan.