Door Alphons Muurlink op 10 februari 2016

PvdA: schoolpleinen opknappen in Noord

Veel schoolpleinen zijn na schooltijd afgesloten en zijn niet echt speelpleinen: veel beton en weinig speeltoestellen. De PvdA in Amsterdam Noord is daarom tevreden met het voorstel van het college om hier iets aan te doen.

Het college heeft op 28 januari het project ‘Impuls Schoolpleinen’ vastgesteld. Doel is van schoolpleinen echte speelpleinen te maken. Ook moeten de schoolpleinen minder stenig worden maar juist groen. Voor de aanpak van de schoolpleinen is tot en met 2018 € 3 miljoen beschikbaar. In 2016 worden van de totaal 210 basisscholen, 20 schoolpleinen aangepakt. Per plein is max. € 50.000 beschikbaar.  Jammer is dat de subsidieregeling die in het twintig pagina’s dikke beleidsmemo er ingewikkeld uitziet. De PvdA maakt zich daarom enige zorgen over de uitvoerbaarheid, maar we zullen zien.

Schoolpleinen die er echt dramatisch bij liggen, komen het eerst aan de beurt. Of zoals de beleidsnotitie van het college het zegt:

“Kort gezegd gaan we uit van de volgende prioriteiten:

– Zeer versteend.

– Weinig groen in de omgeving.

– Weinig uitdagend (speeltoestellen) op het plein en/of de omgeving.

– Plein ligt in een probleemgebied m.b.t. afvoeren van regenwater.

– Het plein ligt in een gebied waar kinderen laag scoren op de indicatoren sporten en bewegen

(prioriteitsgebieden Sportstimulering, AAGG en Actieplan Bewegen).

– Scholen uit de focusaanpak.

– In de vijf jaar voorafgaand aan de aanvraag niet gerenoveerd.”

 

De PvdA in Noord ziet schoolpleinen die best een opknapbeurt kunnen gebruiken. Denk bijvoorbeeld aan de Poolster, de Oranje Nassauschool of misschien de Bonkelaar. Maar uit de beleidsnota blijkt dat in mei 2015 blijkbaar al een eerste inventarisatie van schoolpleinen die aangepakt moeten worden, is opgesteld naar aanleiding van input vanuit de bestuurscommissies. Omdat de PvdA die informatie nooit heeft gekregen, en we het belangrijk vinden om te weten welke schoolpleinen verbeterd gaan worden (moet er wel een subsidieaanvraag ingediend worden natuurlijk), hebben we het Dagelijks Bestuur schriftelijke vragen gesteld. We hopen daarop binnenkort antwoord te krijgen.

Alphons Muurlink

Alphons Muurlink

Alphons heeft een ruime ervaring als fractievoorzitter. Van 2004 tot 2006 was hij fractievoorzitter in de stadsdeelraad Noord. Kort na zijn verhuizing naar Almere werd hij daar in 2006 gekozen tot lid van de gemeenteraad en in 2009 tot fractievoorzitter benoemd. In 2010 was hij lijsttrekker in Almere en werd hij opnieuw fractievoorzitter. Sinds kort

Meer over Alphons Muurlink