Door Canan Uyar op 24 september 2014

PvdA stelt samen met GroenLinks schriftelijke vragen inzake Oostveer

Naar aanleiding van signalen door reizigers over gevaarlijke situaties bij het Oostveer heeft Pvda Amsterdam-Noord het initiatief genomen voor het stellen van vragen aan het Dagelijks Bestuur van het Bestuurscomissie Noord. De vragen die samen met Groen Links zijn gesteld zijn ook neerelegd bij de fracties van deze twee partijen in de Centrale Stad.

Initiatiefneemster Canan Uyar van de PvdA “het Oostveer is erg belangrijk voor Noord maar de veiligheid van de reizigers moet gewaarborgd bijven. Ik hoop dat zowel het DB als de Centrale Stad snel met goede oplossingen zullen komen’.

PvdA stelt samen met GroenLinks schriftelijke vragen inzake Oostveer.

Het Oostveer is dit jaar gestart als pilot en meteen al een succes: ongeveer 1500 mensen maken per dag gebruikt van het Oostveer. Zij nemen dit veer om naar school te gaan, efficiënt op het werk te komen, of gewoon om naar Oost te gaan. Door via deze pont de fietsers en voetgangers aan te moedigen bespaart dit veel onnodige autoritjes.
Het pontje dat wordt gebruikt is klein. Dit is onwenselijk, omdat bakfietsen, scootmobiels en invaliden dit pontje niet goed kunnen betreden. Door overbelasting is het ook vaak zo dat het dek vol water loopt. Niet prettig voor de mensen op de pont, zeker straks niet in de winter.
Naar onze informatie is het niet mogelijk om een grote pont te laten varen, vanwege klachten van een enkele woonbootbewoner, die bij het Azartplein ligt. Deze bewoner dient meerdere klachten per dag in bij het GVB. Ook na aanpassingen van de grote pont bleven deze klachten binnenkomen.
Wij vinden het Oostveer erg belangrijk voor Noord, en willen graag dat er op drukke momenten een grote pont wordt ingezet. Dit omdat deze grote pont veel stiller, veiliger en droger is, en er meer bezoekers op passen.

We hebben een aantal vragen:

1. Klopt het dat de kleine pont nu veel wordt gebruikt, en dat deze soms erg vol zit? Heeft u hiervan cijfers?
2. Klopt het dat de grote pont niet wordt ingezet door klachten van een enkele woonbootbewoner?
3. Klopt het dat na klachten van de bewoner aanpassingen zijn gedaan op de grote pont, en dat dit niet voldoende bleek te zijn om klachten te voorkomen?
4. Bent u samen met ons van mening dat het belang van de vele reizigers mee moet worden genomen bij de beslissing voor de inzet van de grote pont, en dat deze zou moeten worden ingezet?
5. Indien het echt gaat om een enkele woonbootbewoner, zou u dan zo spoedig mogelijk een oplossing willen vinden? (bijv. via mediatie of eventueel aanbieden alternatieve ligplek)

.
Canan Uyar PvdA

Mariska Min Lelieveld Groen Links

Canan Uyar

Canan Uyar

Canan is maatschappelijke werker. Zij werkt op projectbasis bij en met verschillende organisaties waaronder: zelforganisaties, Gemeentes en Ministerie van Justitie. Ze geeft trainingen en cursussen aan vrouwen over empowerment, zelfredzaamheid en assertiviteit. Canan geeft ook advies aan medewerkers en bestuursleden van organisaties  over multiculturele vraagstukken en diversiteit op de werkvloer. Zij is zowel in 2010 als

Meer over Canan Uyar