Door op 15 juni 2015

PvdA steunt zoektocht naar nieuwe locaties voor zelfbouw in Noord

Het Dagelijks Bestuur gaat onderzoek doen naar nieuwe locaties voor zelfbouw in Amsterdam Noord. Een goed idee vindt de PvdA. In 2014 spraken PvdA, D66 en SP in Amsterdam Noord het volgende af over zelfbouw: ‘Wij willen niet alleen samenwerken met corporaties maar gaan ook samenwerking zoeken met kleine bouwers en zelfbouw stimuleren. Wij zetten in op bouwen naar behoefte.’ (hoofdlijnenakkoord 2014-2018) In Amsterdam – ook in Noord – is daar de afgelopen jaren ook al enige ervaring mee gedaan. En met toenemend succes. Daarom juicht de PvdA de zoektocht naar nieuwe locaties toe om meer ruimte aan zelfbouw te geven.

Het Dagelijks Bestuur verzocht het Algemeen Bestuur in Noord op 10 juni jl. naar input die bij de zoektocht kan worden betrokken. De PvdA vroeg in dat gesprek aandacht voor betaalbaarheid, welstandsvrij bouwen en thema-bouwen.

Ik bouw zelf betaalbaar in Amsterdam
Ik was lid van de gemeenteraad in Almere, toen de gemeenteraad ruim zes jaar geleden instemde met een regeling waardoor in Almere iedereen met een inkomen vanaf 2000 euro bruto per maand een eigen huis kan bouwen. Daarvoor is IbbA (Ik bouw betaalbaar in Almere) opgezet: een financieringssamenwerking van de gemeente met De Key. Een IbbA -eengezinswoning kost in Almere maximaal € 183.500 (Start) of € 211.000 (Vrijstaand), afhankelijk van wijk waar de kavel ligt en de opties die je kiest. In Amsterdam liggen de grondprijzen anders en is er erfpacht, waardoor de kostenberekening er anders uitziet. Belangrijk is dat naast de kavel, bouwkosten, leges, ontwerp van de woning en de financieringskosten een woning staat die ook voor een laag inkomen betaalbaar is.

Je financiert in Almere minimaal 60% zelf, IbbA financiert het resterende deel. Als je zelf circa € 105.000 kunt lenen kun jij dus al een IbbA-eengezinswoning bouwen terwijl je maandlasten vergelijkbaar zijn met een huurwoning. Stijgt je inkomen, dan neemt ook je aandeel in je woning toe. Totdat ie helemaal van jou is. Behulpzaam hierbij is het zgn Ibba bouwboek: een catalogus van allerlei architecten die een woning hebben ontworpen die betaalbaar is. Het is geenszins de bedoeling om een ‘cataloguswoning’ neer te zetten, maar om je te laten inspireren om de woning neer te zetten zoals jij dat wilt. Dat helpt de zelfbouwer niet alleen, het drukt ook de ontwerpkosten van de woning.
Deze regeling ontbreekt nog in Amsterdam. Wel is er een regeling van de provincie Noord Holland die ondersteuning biedt bij collectieve zelfbouw, maar dat is anders. Het wordt hoog tijd dat er in Amsterdam een regeling komt zodat je ook als Amsterdammer je eigen woning kunt bouwen zonder dat je veel geld verdient. Ook Amsterdammers moeten kunnen zeggen: ik bouw zelf betaalbaar in Amsterdam!

Themakavels
Veel mogelijkheden zie ik voor bouwgroepen of andere zelfbouwers om aan de slag te gaan met een bepaald thema. Denk aan thema’s als zorg, duurzaamheid, ‘wonen aan het water’, houten woningen, volkstuinwoningen, of verzin het maar. Juist daar onderzoek naar doen in Amsterdam kan helpen bij het invulling geven aan het idee van ‘bouwen voor behoefte’. Mensen die met eenzelfde thema aan de slag willen gaan versterken de kans dat er iets bijzonders kan ontstaan in Amsterdam dat echt iets toevoegt aan de huidige stad en bijdraagt aan een aantrekkelijke leefomgeving.

Aandacht voor welstandsvrij
Alle bouw- of ver¬bouwplannen in Amsterdam, met uitzondering van een klein aantal welstandsvrije zones, moeten vol¬doen aan welstandscri¬teria. Het gaat er vooral om of een bouwwerk in zijn omgeving past, of het vakkundig is vormgegeven, en of het materiaal- en kleurgebruik even¬wichtig is. Het welstandsbeleid komt voort uit de overtuiging dat de (lokale) over¬heid zich moet inzetten voor een aantrekkelijke leefomgeving. Een aantrekkelijk en duurzaam gebouw¬de omgeving verhoogt niet alleen de belevingswaarde, maar ook de economische waarde van het onroerend goed en versterkt het vestigingsklimaat, aldus de welstandsnota ‘de schoonheid van Amsterdam’ uit 2013.

De angst voor ‘Belgische toestanden’ komt in iedere discussie over zelfbouw weer op merk ik. Zelf ben ik daar totaal niet bang voor. Een rondritje op de fiets in de Noorderplassen West of in Homeruskwartier in Almere – waar al langer in grotere aantallen zelf wordt gebouwd, ook met rijtjeshuizen – maakt duidelijk waarom ik hier niet zo bang voor ben. Ook de grachtengordel in Amsterdam incl. de kleinere woningen in de steegjes ertussen (zelfbouw deden we in Amsterdam ook gewoon in de 17e eeuw nl), bevestigen mijn gevoel dat het met Belgische toestanden echt wel mee gaat vallen. Vooral de zelfgebouwde rijtjeswoningen vind ik zeer geslaagd. Misschien omdat we zelfbouw bij vrijstaande woningen al wat langer kennen. Ook ik vind dat je voorzichtig moet zijn met het oude Noord zoals de tuindorpen en bijv. de Buiksloterdijk, maar op veel gebieden voor nieuwbouw zie ik kansen. Welstandsvrij verhoogt de diversiteit en spannende woonomgevingen die ik juist aantrekkelijk vind.

Eind van het jaar bespreekt het Algemeen Bestuur de resultaten van de zoektocht.