Door op 2 december 2012

PvdA tevreden over programmabegroting: bestuur beperkt bezuinigingen in Noord

De behandeling van de programmabegroting tijdens de deelraadsvergadering van 28 november kenmerkte zich door positieve reacties van alle partijen. PvdA fractievoorzitter Markus Sanders: ‘In deze economisch zware tijden is dit het beste is wat we onze bewoners kunnen bieden.

Doordat er minder hard hoeft worden bezuinigd dan verwacht, worden bezuinigingen op onder andere het jongerenwerk, de bibliotheken, de muziekschool en het onderhoud van het groen volledig of gedeeltelijk teruggedraaid. Ook wordt gestart met de bouw van een nieuw zwembad’.

Sanders sprak zijn zorg uit er over de gevolgen van de bezuinigingen voor een grote groep inwoners van Noord die een laag inkomen heeft: ‘de gevolgen van de crisis moeten voor deze groep zoveel mogelijk beperkt worden zodat iedere Noorderling blijft deelnemen aan de samenleving. We zijn daarom blij dat de bezuiniging op de Sociaal Raadslieden nu volledig van de baan is. Zij kunnen op volle sterkte bewoners die dit nodig hebben blijven ondersteunen.’

De PvdA vroeg het DB middels een unaniem aangenomen motie om zich extra in te spannen om het aantal woninginbraken in Noord te beperken. Daarnaast is een motie ingediend waarbij gepleit wordt om zelfbouw van woningen ook mogelijk te maken voor de lagere inkomens, de partij vindt het belangrijk dat er voldoende betaalbare huur- en koopwoningen zijn in Noord.