Door op 1 december 2012

PvdA voorkomt bezuiniging beheer Spartelbaden

Tijdens de raadsvergadering van 29 november heeft de PvdA een motie ingediend, mede ondertekend door coalitiepartners GroenLinks en SP, om de voorgestelde bezuiniging op het beheer van de spartelbaden bij de Adelaarsweg en het Plejadenplein terug te draaien.

Het stadsdeel wil in het kader van bezuinigingen het beheer van de spartelbaden aan de bewoners zelf over laten. Deelraadslid Anne-Mieke Bulters: ‘zelfbeheer is goed maar kent zijn grenzen. Het beheer van een pierenbadje is een andere verantwoordelijkheid dan bijvoorbeeld een perkje of moestuin. Het is belangrijk dat kinderen veilig kunnen spelen. Het is ons duidelijk geworden uit gesprekken met vrijwilligers dat op warme dagen, als het druk is bij de badjes, de veiligheid in het geding komt. Bewoners zijn bereid verantwoordelijkheid te dragen maar dan gecombineerd met professionele ondersteuning’. Met de door de deelraad unaniem aangenomen motie heeft het dagelijks bestuur ook de opdracht gekregen om in overleg te treden met de betrokkenen over de manier waarop het beheer van de spartelbaden vorm gegeven kan worden met mede verantwoordelijkheid van de bewoners.