Door op 6 januari 2017

PvdA zet jacht in op huurprijzen: houd wonen betaalbaar!

Het college van Amsterdam is een onderzoek gestart naar huurprijzen in de vrije sector. Dit antwoordt het bestuur op vragen van de PvdA over enorme huurstijgingen in de vrije sector. De PvdA vindt dat volstrekt onvoldoende.

Veel te weinig betaalbare woningen

Amsterdam heeft een schreeuwend tekort aan sociale en middeldure huurwoningen. De woningmarkt staat onder hoogspanning. Vele Amsterdammers verlaten de stad en zoeken hun heil in de omliggende gemeenten omdat er vrijwel geen betaalbare woning is te krijgen.

Daarom was de PvdA verbaasd dat op verschillende plekken in stadsdeel Noord woningen worden gebouwd als middeldure huurwoningen,  maar als ze eenmaal klaar zijn alsnog voor honderden euro’s per maand méér worden verhuurd. En ook sociale woningbouw is niet veilig voor te hoge huurprijzen.

In de jaargegevens van de gemeente Amsterdam worden cijfers gegeven over gebouwde sociale en middeldure huurwoningen. Die cijfers zijn boterzacht, zo blijkt uit informatie van het college zelf en onderzoek van de PvdA.

Drie voorbeelden hoe het niet moet:
In de Elzenhagen in Noord zijn twee projecten van projectontwikkelaar Vesteda (De Hagen en 14 Noord). In het geval van De Hagen wordt in 2015  aangekondigd dat er 64 appartementen van 82 m2 worden gebouwd tegen een huur van ongeveer 800 euro. Maar tot onze verbazing plaatst Vesteda deze woningen nu in de huur vanaf € 1060!. Het bestuur gaf als antwoord dat er geen afspraken waren gemaakt over de huurprijzen, dus dat Vesteda kan vragen wat ze wil. Daar waar in de gemeentelijke cijfers deze woningen als middelduur waren meegenomen, zijn ze dat dus helemaal niet.
Een tweede voorbeeld betreft 22 appartementen in de Lindekersstraat en Kwekerijlaan in De Bongerd in Noord. Dit zijn woningen van Eigen Haard die zijn een jaar geleden opgeleverd als sociale huurwoning, en gaan nu al over de kop zodat ze boven de sociale huurgrens uitkomen, en dus onbetaalbaar zijn geworden. Door de hogere huur komen de bewoners niet meer in aanmerking voor de huurtoeslag. Fractiegenoten van de PvdA in de gemeenteraad zijn daar in november langsgeweest en hebben gesproken met deze bewoners die ten einde raad waren.  Na het bezoek van de fractie meldden enkele bewoners dat Eigen Haard voornemens is de woningen in het sociale huursegment te verhuren. Dat is goed nieuws. Wij zullen er voor de overige delen van de wijk er bovenop blijven zitten.

 

Een derde voorbeeld betreft 120 studentenwoningen in de Hamerstraat.  Een tijdje geleden zijn die in 2016 opgeleverd. Prachtige studentenwoningen. Via twitter stuitte ik erop dat er € 1050 per maand aan netto huur wordt gevraagd. Uit nader onderzoek blijkt dat de studentenwoningen als studio voor jong professionals worden verhuurd via www.pararius.nl voor prijzen tot en met € 1250!  Hoe anders is dat bij de studentenwoningen die DUWO in het NDSM terrein verhuurd voor iets meer dan € 300 per maand.  Dit roept toch op z’n minst vraagtekens op.

Het college en het dagelijks bestuur moeten méér doen

Het college zegt toe aanvullend onderzoek starten naar de huurprijzen van de vrije sector. Dat is lang niet genoeg. Er moet méér gebeuren.

We willen van alle nieuwbouwprojecten vanaf 2012 in Amsterdam Noord weten welke afspraken zijn gemaakt. Als de bouwer bijvoorbeeld de grond goedkoper kreeg om te bouwen, dan verwacht ik afspraken over de woningen die erop terecht komen.

We willen dat het bestuur alle nieuwbouwprojecten nauw gaat monitoren. Hoe kan het dat wij als PvdA in korte tijd al op diverse voorbeelden stuiten over een andere werkelijkheid dan was afgesproken. We willen geen verrassingen in Elzenhagen Noord en Zuid, het Hamerstraatkwartier, Nieuwendam en het NDSM terrein.

We hebben een schreeuwend tekort aan sociale en middeldure huurwoningen. Als die dan worden gebouwd, dan moeten we erop kunnen vertrouwen dat die ook betaalbaar blijven voor de Amsterdammers die hiervan gebruik moeten maken.

Alphons Muurlink

Fractievoorzitter PvdA Amsterdam-Noord