Door op 22 augustus 2013

reactie voorzitter besluit Rob Post

Beste leden

Degenen die zich kandidaat stellen voor lijsttrekkerschap of lidmaatschap deelraad in noord moeten uiterlijk 3 september bescheiden inleveren bij de kandidaatstellingscommissie (zie brief die eerder per post en mail is verstuurd).

Gisteren heeft Rob Post besloten zich niet kandidaat te stellen voor een van die taken. Op de site treft u de brief waarin hij dat besluit toelicht.

Rob is nu ruim 8 jaar stadsdeelvoorzitter en was daarvoor in verschillende andere rollen actief voor de PvdA in noord. In die periode is er veel bereikt in het stadsdeel. De ontwikkeling van het NDSM terrein is een van de plekken waar dat heel zichtbaar is: nieuwe bedrijvigheid met veel banen, goede infrastructuur, vernieuwende cultuur. Robheeft een cruciale rol gespeeld bij die ontwikkeling, en in de interactie tussen verschillende elementen die samen tot die ontwikkeling leiden.

Rob is nog meer dan een half jaar stadsdeelvoorzitter, toch past ook op dit moment een woord van dank en waardering voor de inzet en resultaten van Rob.

Jammer dat Rob de PvdA niet trekt in de komende periode waarin de stadsdelen opnieuw hun plek zullen moeten veroveren.

Goed dat Rob nu zijn beslissing kenbaar maakt. Dat kan een aansporing zijn voor anderen om zich kandidaat te stellen voor deze rol, die zeker in de komende periode zo cruciaal zal zijn voor de afdeling en voor het stadsdeel.

Ik ben altijd bereikbaar om over die kandidatuur van gedachten te wisselen. De lijsttrekker wordt zoals bekend gekozen door de leden via een ledenraadpleging.

Namens het bestuur van de PvdA Noord

Maarten Adelmeijer

Voorzitter