Door Canan Uyar op 24 juni 2012

Repair Café in Amsterdam Noord

Stadsdeel Noord gaat onderzoeken of er in het stadsdeel één of meerdere Repair cafés gestart kunnen worden. Deelraadslid Canan Uyar (PvdA) heeft hiervoor tijdens de raadsvergadering van 20 juni een motie ingediend.

Uyar: ‘In Noord worden veel spullen weggegooid die eigenlijk na een eenvoudige reparatie weer bruikbaar zijn. Mensen hebben niet meer in hun systeem zitten dat spullen ook gerepareerd kunnen worden. Dit zorgt voor veel afval en is niet bevorderlijk voor de duurzaamheid’.
Er zijn in Amsterdam al een aantal Repair Cafés actief, bijvoorbeeld in Oost en de Baarsjes. Het zijn bijeenkomsten waarbij vrijwilligers gratis reparaties uitvoeren aan kleding, speelgoed, meubels enzovoort. De cafés zijn een succes en slaan meerdere vliegen in één klap. Ten eerste worden spullen niet weggegooid maar gerepareerd, wat zowel goed is voor de portemonnee als het milieu en daarnaast versterkt het de sociale cohesie van de buurt. Voor de begroting wordt de deelraad door het dagelijks bestuur geïnformeerd over de mogelijkheden.

Canan Uyar

Canan Uyar

Canan is maatschappelijke werker. Zij werkt op projectbasis bij en met verschillende organisaties waaronder: zelforganisaties, Gemeentes en Ministerie van Justitie. Ze geeft trainingen en cursussen aan vrouwen over empowerment, zelfredzaamheid en assertiviteit. Canan geeft ook advies aan medewerkers en bestuursleden van organisaties  over multiculturele vraagstukken en diversiteit op de werkvloer. Zij is zowel in 2010 als

Meer over Canan Uyar