Door op 22 augustus 2013

Rob Post niet herkiesbaar

Beste partijgenoten,

Hierbij wil ik u aangeven dat ik niet langer beschikbaar ben bij de verkiezingen van 2014 als lijsttrekker voor de Partij van de Arbeid in Amsterdam-Noord.

Sinds december 2004 ben ik namens de PvdA stadsdeelvoorzitter in Amsterdam-Noord en dat is eerlijk gezegd het mooiste ambt dat ik ooit heb mogen bekleden. Ik heb de afgelopen jaren vorm mogen geven aan de transformatie van Amsterdam-Noord en dat heb ik met veel plezier gedaan. Amsterdam-Noord is bruisend, kent een levendig cultureel leven,  veel nieuwe restaurants en zelfs een nationaal museum EYE.  Ondanks de crisis wordt er nog volop gebouwd. Nu wordt bijvoorbeeld nog de laatste hand gelegd aan de voltooiing van de twee fonkelnieuwe winkelcentra in de Banne en het Waterlandplein, als onderdeel van een grootscheepse herstructurering van die twee wijken. De ponten van en (vooral) naar Noord zijn overvol en er zijn in mijn bestuursperiode maar liefst 8000 arbeidsplaatsen bijgekomen. Amsterdam-Noord is meer onderdeel van Amsterdam geworden, met name in het gebied rond Overhoeks.

Amsterdam-Noord is kortom sterker en socialer geworden

Het is een moeilijke afweging geweest me niet te kandideren voor het lijsttrekkerschap in Noord, er is immers nog heel veel te doen en ik doe het werk met heel veel plezier. De ontwikkelingen mbt de verandering van het stadsdeelstelsel hebben me tot laat doen twijfelen, ik zou immers mijn ervaring en invloed aan kunnen wenden om zoveel mogelijk voor Noord te bereiken.

De combinatie van de duur van mijn stadsdeelvoorzitterschap en de in mijn ogen onvolwaardige situatie van de stadsdelen vanaf 2014 heeft me anders doen besluiten.

Ik ben de partij dankbaar voor de mogelijkheid die ik heb gekregen om me voor Amsterdam-Noord in te zetten en ben de kiezers en leden van de partij erkentelijk voor het in mij gestelde vertrouwen. Ik heb me kandidaat gesteld voor de gemeenteraad om van daaruit de belangen van Amsterdam en dus ook Noord te dienen.

Hartelijke groet,

Rob Post