Door Canan Uyar op 26 november 2010

Schuldhulpverlening jongeren toegankelijker

In Amsterdam Noord is een grote groep jongeren die in een lastige situatie zit omdat ze geld hebben geleend dat ze niet terug kunnen betalen. Begin 2010 is er daarom een jongerenschuldhulpverlening project gestart waarin preventieve hulp wordt aangeboden en jongeren ondersteund worden bij het oplossen van hun financiële problemen.

PvdA deelraadslid Canan Uyar vindt het belangrijk dat schuldhulpverlening voor alle jongeren uit Noord toegankelijk is. Op dit moment is dat nog niet het geval. Uyar:’Stichting Doras is de trekker van dit project maar organisaties als Streetcornerwork en Dock zijn er niet bij betrokken terwijl deze jongeren wel onder hun dak bij elkaar komen’. Ook een spreekuur op locatie zou het traject volgens Uyar toegankelijker maken.

Namens de PvdA heeft zij daarom tijdens de raadsvergadering een motie ingediend die door de deelraad is aangenomen. Het Dagelijks Bestuur gaat nu de mogelijkheid voor een spreekuur op locatie onderzoeken en meer organisaties bij het project betrekken.

Canan Uyar

Canan Uyar

Canan is maatschappelijke werker. Zij werkt op projectbasis bij en met verschillende organisaties waaronder: zelforganisaties, Gemeentes en Ministerie van Justitie. Ze geeft trainingen en cursussen aan vrouwen over empowerment, zelfredzaamheid en assertiviteit. Canan geeft ook advies aan medewerkers en bestuursleden van organisaties  over multiculturele vraagstukken en diversiteit op de werkvloer. Zij is zowel in 2010 als

Meer over Canan Uyar