Door Canan Uyar op 12 februari 2017

Schuldig: hoe pakken we het verder aan?

Vandaag was het volle bak tijdens de PvdA Amsterdam-Noord debat ochtend, Schuldig: hoe pakken we het verder aan?
Een mengelmoes van bewoners, ervaringsdeskundigen, woningcoöperaties, ambtenaren, bewindvoerders, deurwaarders, hulpverleners en politici was goed vertegenwoordigd in huis van de Wijk de Meeuw. Aftrap werd gedaan door @CobyvanBerkum die de Noordse aanpak schulden en armoede toelichtte.
Aan iedereen die aanwezig was is door dagvoorzitter Jesse Bos gevraagd wat er in hun macht ligt om schuldenproblematiek en de gevolgen daarvan aan te pakken. Doelstelling was om met concrete oplossingen en voorbeelden ervan te komen. Niet alleen vanuit de aanwezige panelleden en staatssecretaris Jetta Klijnsma maar ook vanuit de zaal kwam ontzettend veel oplossingen, verbeterpunten en ideeën binnen. Zowel vanuit de politiek, uit het veld en vanuit ervaringsdeskundigen is er heel veel actiebereidheid ontstaan.
Deelnemers en sprekers waren het mee eens dat allereerst de schaamtegevoel over schulden moest verdwijnen. In Noord zijn we gezegend met goed werkende en laagdrempelige initiatieven en organisaties. Zaak is dus snel erbij te zijn en handen uit de mouwen te steken. Want schulden, het kan iedereen overkomen.
Hulp is niet altijd perfect maar wordt steeds beter.
Al met al een geslaagde ochtend.

Canan Uyar

Canan Uyar

Canan is maatschappelijke werker. Zij werkt op projectbasis bij en met verschillende organisaties waaronder: zelforganisaties, Gemeentes en Ministerie van Justitie. Ze geeft trainingen en cursussen aan vrouwen over empowerment, zelfredzaamheid en assertiviteit. Canan geeft ook advies aan medewerkers en bestuursleden van organisaties  over multiculturele vraagstukken en diversiteit op de werkvloer. Zij is zowel in 2010 als

Meer over Canan Uyar