Sloopgevaar IJplein en Laanweg van de baan

Door Canan Uyar op 9 maart 2018
De gemeente Amsterdam gaat in samen met bewoners plannen maken voor verbetering van het IJplein. Daarbij gaat de gemeente nu uit van het verbeteren en renoveren van de woningen. Daarmee zijn de sloopplannen van woningen in het gebied, net als op de Laanweg, van de baan.
 
 
Aan de Laanweg en op het IJplein staan meer dan 120 betaalbare woningen die in prima staat zijn. Amsterdammers wonen er soms al 35 jaar naar alle tevredenheid. Desondanks wilde de gemeente voor de toekomstige ontwikkelingen rondom station Sixhaven de sloop van deze woningen serieus onderzoeken.
Dit tot grote verontwaardiging van buurtbewoners, die zich organiseerden en verzetten tegen de voorgenomen plannen. De bewoners spraken hun ongenoegen uit bij de bestuurscommissie in Noord en bij de Gemeenteraad,  en organiseerden een protestmars richting de Kromhouthal waar wethouder Van der Burg na alle ophef de plannen zelf kwam toelichten. De bewoners van IJplein en de Laanweg werden bij hun protest ondersteund door de SP en PvdA, die er ook voor zorgden dat stadsdeel Noord zich uit sprak tegen de sloop.
Het massale protest van bewoners en de weerstand van stadsdeel Noord was aanleiding om de plannen aan te passen.  Bij het maken van plannen voor de IJpleinbuurt wordt verbeteren en renoveren het uitgangspunt. Daarbij krijgen bewoners een belangrijke stem in het proces. Voor het Laanweggebied is de sloop van woningen vanwege een fietspad van de baan, en worden de komende jaren zelfs helemaal geen plannen gemaakt. Eigenaar van de woningen Eigen Haard gaf tijdens de bewonersavond aan dat goede woningen niet gesloopt worden.
 
De Partij van de Arbeid heeft samen met de SP  de bewoners gesteund bij hun verzet.  Alphons Muurlink, fractievoorzitter van de PvdA in Noord en kandidaat-raadslid namens de PvdA is blij met het resultaat: “Amsterdam heeft al te weinig betaalbare woningen. Die ga je dus niet slopen omdat er kantoren of dure villa’s moeten komen. Of laat staan een fietspad. Ik weet dat de bewoners er weinig vertrouwen in hadden dat de plannen aangepast zouden worden. Dat dat nu toch gebeurt laat zien dat als je je er samen hard voor maakt, het wel degelijk kan.”
Canan Uyar

Canan Uyar

Canan is maatschappelijke werker. Zij werkt op projectbasis bij en met verschillende organisaties waaronder: zelforganisaties, Gemeentes en Ministerie van Justitie. Ze geeft trainingen en cursussen aan vrouwen over empowerment, zelfredzaamheid en assertiviteit. Canan geeft ook advies aan medewerkers en bestuursleden van organisaties  over multiculturele vraagstukken en diversiteit op de werkvloer. Zij is zowel in 2010 als

Meer over Canan Uyar