Stad moet op zoek gaan naar tijdelijke oeververbindingen

Door Canan Uyar op 14 juni 2020

Voor het zomerreces komt de commissie D’Hooghe met een advies voor een vaste oeververbinding over/onder/boven het IJ. Of het advies een brug, tunnel of een kabelbaan of alle drie wordt moeten we nog even afwachten. Dat er iets moet komen weten we al jaren.
Noord groeit als kool, telt nu 100.000 inwoners en rond 2030 hebben we waarschijnlijk 132.000 inwoners. Tel daarbij de toerisme op en je weet dat de nu al onder druk staande ponten deze drukte niet aan kunnen. Tijdens de coronavirusmaatregelen heeft de drukte een andere dimensie gekregen namelijk minder passagiers vervoeren door de verplichte anderhalve meter afstand. Nu met mondkapjes op is de drukte wat groter geworden ook al mogen de ponten ‘maar’ 40% van hun capaciteit vervoeren. De zoektocht naar extra verbindingen wordt alleen maar dringender.
Wat er ook uit het advies van D’Hooghe zal komen, besluit, financiering zoeken, aanbesteding en realisatie van dat advies zal minimaal 8 á 10 jaar op zich laten wachten.
Vandaar dat we verder moeten kijken om de tussenliggende periode van nu en tien jaar te overbruggen. De drukte bij oversteek moeten we namelijk tot de realisatie van een vaste oeververbinding zo goed mogelijk opvangen.
Daarom hebben we als PvdA zijnde afgelopen woensdag een ongevraagd advies voor zsm op zoek gaan naar tijdelijke oeververbindingen en realisatie daarvan bij de Stadsdeelcommissie ingediend.
Na een pittige discussie hebben we begrepen dat we niet op voldoende steun konden rekenen. Portefeuillehouder gaf aan dat ze al gesprekken hierover aan het voeren is en raadde aan om dit advies mee te nemen naar gesprekken over het mobiliteitsplan die we over een tijdje zullen gaan voeren.
Commissieleden gaven aan dat ze het voldoende vonden dat de portefeuillehouder hierover in gesprek is met de centrale stad, en de punten te koppelen aan mobiliteitsplan gesprekken.
Ons advies voor de portefeuillehouder om vaart hierachter te zetten en op zoek te gaan naar tijdelijk verbindingen vonden ze overbodig.
Dat er al jaren gesprekken over oeververbindingen gevoerd worden werd even buiten beschouwing gelaten.
Tja, dat is hem dus, dag in dag uit, jaar in jaar uit gesprekken voeren en daarmee doorgaan ook al blijf je het probleem houden.
De Noordse mentaliteit niet zeuren maar poetsen is even zoek hier, jammer.

Canan Uyar

Canan Uyar

Canan is maatschappelijke werker. Zij werkt op projectbasis bij en met verschillende organisaties waaronder: zelforganisaties, Gemeentes en Ministerie van Justitie. Ze geeft trainingen en cursussen aan vrouwen over empowerment, zelfredzaamheid en assertiviteit. Canan geeft ook advies aan medewerkers en bestuursleden van organisaties  over multiculturele vraagstukken en diversiteit op de werkvloer. Zij is zowel in 2010 als

Meer over Canan Uyar