Stadsnomaden niet welkom in Noord!

Door Canan Uyar op 15 februari 2019

Na een bewonersavond met ongeveer 300 bewoners op 12 februari was het gisterenavond tijdens onze stadsdeelcommissievergadering weer raak. Bewoners die zich zorgen maakten over de komst van de stadsnomaden kwamen inspreken en luisteren. Burgemeester Femke Halsema heeft namelijk besloten dat stadsnomaden voor 1 april naar Noord mogen komen, nota bene in een woonwijk. Er is geen draagvlak bij de bewoners en de nomaden zelf.
Op initiatief van de PvdA commissielid Canan Uyar hebben we als stadsdeelcommissie zijnde een ongevraagd advies uitgebracht om dit besluit te laten keren.

Advies is unaniem aangenomen.

Canan Uyar

Canan Uyar

Canan is maatschappelijke werker. Zij werkt op projectbasis bij en met verschillende organisaties waaronder: zelforganisaties, Gemeentes en Ministerie van Justitie. Ze geeft trainingen en cursussen aan vrouwen over empowerment, zelfredzaamheid en assertiviteit. Canan geeft ook advies aan medewerkers en bestuursleden van organisaties  over multiculturele vraagstukken en diversiteit op de werkvloer. Zij is zowel in 2010 als

Meer over Canan Uyar