26 april 2012

‘Stop na val kabinet direct met afschaffen van deelraden!’

De stadsdeelraad van Amsterdam-Noord heeft woensdag 25 april unaniem een motie van de PvdA aangenomen waarin het dagelijks bestuur opdracht wordt gegeven bij het college van B&W aan te dringen om te stoppen met de voorbereidingen van de inrichting van een nieuw stadsdeelstelsel.

De deelraad is van mening dat stadsdeel Noord, dat onlangs zijn dertig jarig bestaan vierde, zijn bestaansrecht ruimschoots heeft bewezen. Nu het kabinet is gevallen, kan het wetsvoorstel om de deelraden af te schaffen controversieel worden verklaard, waarmee de plannen worden uitgesteld – of misschien zelfs afgeblazen. In de motie, ingediend door Markus Sanders (fractievoorzitter PvdA), wordt ook gevraagd om het “wetsvoorstel tot afschaffing van de stadsdelen toe te voegen aan de door het college van B&W op te stellen lijst met controversiele onderwerpen.”

Ook tegenstanders zijn vóór
“In tegenspraak tot de landelijke visie van de VVD en de visie van de VVD in de gemeenteraad van Amsterdam, heeft de VVD in Amsterdam-Noord altijd helder gemaakt dat de constructie met stadsdeelraden uitstekend is”, stelt Bob Plantinga, fractievoorzitter VVD. “Het heeft veel rendement opgeleverd.” Volgens Plantinga zijn er in Noord zaken verwezenlijkt die zonder stadsdeelraad niet waren geweest.

De SP van Amsterdam-Noord schat in dat de landelijke fractie van de SP ook voor het controversieel verklaren van het wetsvoorstel is. “Ze vonden het een ontzettend zwak voorstel van Donner”, zegt Daniël Peters (fractievoorzitter SP). “Vooral omdat het niet het hele bestuurlijke stelsel betreft, maar omdat er één dingetje is uitgevist – het afschaffen van de stadsdeelraden.”

Stadsdeelvoorzitter Rob Post is optimistisch: “We hebben goede hoop dat het wetsvoorstel controversieel verklaard wordt – misschien draagt Binnenlandse Zaken het zelf al aan. We gaan ervan uit dat het college nu niet verder gaat met de voorbereidingen van een nieuw stadsdeelstelsel.

bron: website stadsdeel Noord