Door Canan Uyar op 6 juni 2016

Studentenkorting in het Noorderparkbad is een feit

Een heuglijk nieuws voor onze Noordse studenten. Die mogen namelijk voortaan met korting zwemmen in het Noorderparkbad.

Fractielid Canan Uyar had in maart vragen over een mogelijke studentenkorting aan de portefeuillehouder gesteld. Die was er positief over en nu is de korting een feit.

Uyar: ‘Ik ben blij dat de portefeuillehouder snel werk hiervan heeft gemaakt en hoop dat nu meer studenten gebruik kunnen maken van het Noorderparkbad’.

Canan Uyar

Canan Uyar

Canan is maatschappelijke werker. Zij werkt op projectbasis bij en met verschillende organisaties waaronder: zelforganisaties, Gemeentes en Ministerie van Justitie. Ze geeft trainingen en cursussen aan vrouwen over empowerment, zelfredzaamheid en assertiviteit. Canan geeft ook advies aan medewerkers en bestuursleden van organisaties  over multiculturele vraagstukken en diversiteit op de werkvloer. Zij is zowel in 2010 als

Meer over Canan Uyar