Door Canan Uyar op 17 november 2016

Subsidiestop Wasted hersteld

‘Recyclenetwerk in Noord ten onder aan eigen succes’ kopte het Parool op 14 augustus 2016. Daarmee doelend op Wasted. De PvdA was verrast en kwam in actie.

Wasted is een buurtlaboratorium voor kleinschalige plastic afval verwerking. Ze geven afval een nieuwe waarde en dat doen ze samen met de buurt.

Sinds begin 2015 kunnen bewoners rond de Van der Pek- en de Vogelbuurt plastic afval gescheiden inleveren bij de Wasted locaties of worden de volle zakken een keer per week door een bakfiets of het stadsdeel aan huis opgehaald.

In ruil daarvoor krijgen huishoudens kortingsmunten die ze kunnen verzilveren bij winkels en restaurants in de buurt. Een win-win situatie.

Wasted werd al snel een succes. Binnen een jaar was het aantal deelnemers gegroeid van 150 naar 700.  Bijzonder, in een stad waar afvalscheiding moeilijk op gang komt. Het plastic komt bovendien ten goede aan de buurt. Er wordt o.a. straatmeubilair van gemaakt: bankjes, plantenbakken, picknicktafels, zelfs speelgoed.

Dus waarom een subsidiestop dacht fractielid Canan Uyar die heel enthousiast is over de buurt betrokkenheid, duurzaamheid en groei van Wasted.

Navraag bij de portefeuillehouder, die zelf ook verbaasd hierover was, leverde in de eerste plaats niets op, maar PH zei toe het uit te willen zoeken.

Het verlossende antwoord kwam afgelopen week. Na intern onderzoek blijkt dat er zonder bestuurlijk besluit was gehandeld. De subsidiestop is inmiddels hersteld, zodat Wasted tot eind 2016 een financiële bijdrage ontvangt van het stadsdeel.

De intentie is dat vanaf 2017 de financiering voor het Wasted te organiseren vanuit het afval-plan Amsterdam.

De PvdA is blij dat een succesvolle en duurzame project als Wasted blijft bestaan en ziet kansen dat het project verder groeit. Misschien wel in heel Amsterdam.

Canan Uyar

Canan Uyar

Canan is maatschappelijke werker. Zij werkt op projectbasis bij en met verschillende organisaties waaronder: zelforganisaties, Gemeentes en Ministerie van Justitie. Ze geeft trainingen en cursussen aan vrouwen over empowerment, zelfredzaamheid en assertiviteit. Canan geeft ook advies aan medewerkers en bestuursleden van organisaties  over multiculturele vraagstukken en diversiteit op de werkvloer. Zij is zowel in 2010 als

Meer over Canan Uyar