22 januari 2010

Succelvolle aftrap verkiezingscampagne!

Zaterdag 16 januari vertrokken we met een bus vol PvdA leden naar Oost voor de aftrap van de landelijke campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen. Letterlijk een ‘aftrap’ want er werd gevoetbald tussen PvdA-ers en een paar echte ‘pannavoetballers’.

Op het Sumatraplantsoen hield Wouter Bos een toespraak en werd een convenant getekent met landelijke en plaatselijke PvdA-politici. Het convenant: ‘De Partij van de Arbeid in de gemeenteraad, de Tweede Kamer en het kabinet wil dat iedereen meetelt. Dat doen we de komende raadsperiode door in te zetten op de volgende drie punten:
Iedereen doet mee
We beschermen mensen die het moeilijk hebben en zorgen dat jongeren, ouderen, nieuwe Nederlanders en andere kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt niet aan de kant komen te staan. We blijven investeren in banen en halveren de komende vier jaar de jeugdwerkloosheid. Onderwijs in Nederland moet tot de top vijf van de wereld behoren. Zowel landelijk als lokaal investeren we om de kwaliteit te verbeteren. Ieders talent verdient een kans. Er wordt landelijke en lokaal geen cent bezuinigd op armoedebestrijding. Ieder kind moet kunnen sporten. Als je ouders niet kunnen betalen, dan helpt de gemeente je daarbij.
De rekening van de crisis wordt eerlijk verdeeld
In moeilijke tijden vragen we van de sterkste schouders de zwaarste lasten. Dat is niet alleen eerlijk, dat is ook verstandig. Omdat onze economie er sterker van wordt. De komende jaren zullen we daarom een extra bijdrage vragen van de hoogste inkomens.
We staan niet tegenover maar naast elkaar
Wij accepteren geen tweederangsburgers. We willen een samenleving waarin mensen naast elkaar en niet tegenover elkaar staan. Ons land moeten een vrije en prettige samenleving zijn. We blijven werken aan veilige en prettige buurten. We gaan de strijd aan met tweedeling, discriminatie en uitsluiting. Of het nu van nieuwe Nederlanders, homo’s of vrouwen is. Ook komen er extra inburgeringplekken voor nieuwe Nederlanders.’

Daarna zijn we de wijk in gegaan. Later in de middag verplaatste het gezelschap zich naar Noord waar ook huis aan huis met mensen is gesproken over onderwerpen waar de PvdA zich voor wil inzetten de komende periode.