18 januari 2014

Succesvolle aanpak voortijdig schoolverlaters in Noord

Twee jaar geleden had Amsterdam-Noord nog het grootste percentage voortijdige schoolverlaters van Amsterdam. 20% van de jongeren uit Noord viel uit zonder het behalen van een startkwalificatie. De huidige cijfers laten zien dat dit aantal is teruggebracht tot 14%.
Portefeuillehouder Coby van Berkum (PvdA): ‘ Twee jaar geleden zijn we begonnen met het actieplan Blijf bij de les. Stadsdeel, schoolbesturen, schooldirecteuren en jongerenwerk in Noord hebben acties ingezet om de jongeren in de schoolbanken te houden of uitvallers weer op school te krijgen. Stadsdeel Noord is van 20% naar 14% gegaan en wil nu naar het Amsterdams gemiddelde van 11%’.
De PvdA Amsterdam Noord is blij met deze afname maar laat in haar verkiezingsprogramma weten in de komende periode het aantal vroegtijdig schoolverlaters nog verder terug te willen dringen. Leerlingen die voortijdig van school vertrekken hebben geen diploma waardoor hun kansen op de arbeidsmarkt sterk verminderen. Daarnaast is het zonde van alle inspanningen die al door scholen zijn geleverd aan deze leerlingen. De partij wil door middel van projecten op scholen het aantal jongeren dat zonder diploma voortijdig de school verlaat met ten minste een derde verminderen.