15 februari 2014

Inzamelactie voor de voedselbank in Noord

Na eerdere acties afgelopen zomer en in november heeft de
de PvdA-Noord op woensdag 12 februari bij de Dirk van den Broek opnieuw etenswaren ingezameld voor de voedselbank. Dankzij vele gulle gevers werd in een paar uur tijd een flink aantal kratten gevuld.
Paul Scheerders van de voedselbank is blij met deze ondersteuning laat hij weten in een reactie op facebook: ‘Terwijl we bezig waren met de wekelijkse uitdeel, zorgde de vrijwilligers van PvdA voor nieuwe aanvoer’.
In Amsterdam-Noord zijn circa 325 huishoudens afhankelijk van de Voedselbank. In heel Amsterdam zijn dat zelfs 1660 huishoudens met maar liefst 1700 kinderen. Uiteraard zou de PvdA het liefst zien dat de voedselbank overbodig wordt maar zolang dit nog niet de realiteit is, is het belangrijk dat deze instelling, die dankzij vrijwilligers kan bestaan ondersteund wordt.
Zoals in het verkiezingsprogramma te lezen is https://amsterdamnoord.pvda.nl/standpunten/ : het blijft van groot belang dat mensen én vrijwillig, maar ook als professional, voor elkaar en voor ouderen zorgen die dat zelf niet (meer) zo goed kunnen. De PvdA probeert hier veel aan te doen, onder andere door buurtnetwerken en vrijwilligerswerk te stimuleren en te ondersteunen. Juist hier is de kracht van sociale netwerken zichtbaar én bruikbaar.
De samenwerking tussen organisaties die zich richten op armoedebestrijding en zorg voor ouderen en mensen met een beperking wordt in de komende periode steeds belangrijker. De gemeente krijgt nieuwe taken op het gebied van de AWBZ en WMO. Instellingen als Leefkringhuis, Doras en vrijwilligersorganisaties hebben daarin een essentiële rol.