Door Canan Uyar op 15 oktober 2015

Thema-avond PvdA Amsterdam-Noord : Duurzame Tuindorpen

Dinsdag 13 oktober was er een korte ledenvergadering van de PvdA Amsterdam-Noord, gekoppeld aan het thema: Duurzame Tuindorpen.
We zijn door verschillende experts bijgepraat over de ontwikkelingen in de van der Pekbuurt.
De geschiedenis van de buurt, de recente ontwikkelingen zoals de Pekmarkt, restoratie van de woningen en nieuwe ontwikkelingen zoals een klein coöperatie voor samen bouwen en wonen kwamen aan bod.

Wel fijn dat verhouding sociaal/koop 60/40% blijft behouden. In de naastgelegen wijk Overhoeks is de verhouding 20/80.

Woningcoöperatie Ymere spreekt liever over restauratie dan over renovatie omdat er een ingrijpende verbetering aan de woningen is gebracht. Woningen hadden voor de restauratie energielabel G maar door goed en duurzame isolatie krijgen ze nu label A. Er is vloerverwarming in de benedenwoningen gelegd en gezorgd voor goede isolatie en ventilatie in alle woningen. Ymere heeft per woning 150.000 euro geïnvesteerd.

Van der Pekbuurt valt onder beschermde stads- en dorpsgezicht. Dat betekent dat de woningen niet van uiterlijk mogen veranderen. Binnen mogen ze dat wel maar buiten niet.

Jan Ernst van der Pek ontwierp in 1916 het stedenbouwkundig plan en vrijwel alle woningen voor de Van der Pekbuurt. Woningen zien er van buiten nog steeds hetzelfde uit.

Initiatiefnemer van Copekcabana heeft over dit bijzondere project vertelt. Copekcabana biedt een alternatieve woonomgeving aan bewoners met laaginkomen in de van der Pekbuurt. Betaalbare en duurzame huizen met zelfbeheer, zelfredzaamheid en wederkerigheid. Een leefgemeenschap waarin buurtbewoners elkaar kennen en voor elkaar klaar staan. Dat beloofd dus heel wat.

 

Canan Uyar

Canan Uyar

Canan is maatschappelijke werker. Zij werkt op projectbasis bij en met verschillende organisaties waaronder: zelforganisaties, Gemeentes en Ministerie van Justitie. Ze geeft trainingen en cursussen aan vrouwen over empowerment, zelfredzaamheid en assertiviteit. Canan geeft ook advies aan medewerkers en bestuursleden van organisaties  over multiculturele vraagstukken en diversiteit op de werkvloer. Zij is zowel in 2010 als

Meer over Canan Uyar