Twee adviezen net voor het reces

Door Canan Uyar op 15 juli 2019

Onze fractie heeft het politiek jaar 2018-2019 afgesloten met twee ongevraagde adviezen:

-advies 1: Onze commissielid Canan Uyar verzocht met dit advies de laaggeletterden in het bedrijfsleven beter op de kaart zetten in Noord en vroeg om simpele correspondentie (begrijpelijk voor laaggeletterden) van de woningcorporaties richting hun klanten,
Advies is unaniem aangenomen.

-advies 2: Onze commissielid Canan kreeg het signaal binnen dat naamgeving bij onderdoorgang van bruggen in Noord her en der ontbreekt. Met dit advies verzocht ze de portefeuillehouder om dit te repareren zodat een betere locatiebepaling bij ongeluk en hulp mogelijk wordt.
Advies is aangehouden omdat wat verdere onderzoek over huidig beleid nodig is.
We komen hierop terug.

Canan Uyar

Canan Uyar

Canan is maatschappelijke werker. Zij werkt op projectbasis bij en met verschillende organisaties waaronder: zelforganisaties, Gemeentes en Ministerie van Justitie. Ze geeft trainingen en cursussen aan vrouwen over empowerment, zelfredzaamheid en assertiviteit. Canan geeft ook advies aan medewerkers en bestuursleden van organisaties  over multiculturele vraagstukken en diversiteit op de werkvloer. Zij is zowel in 2010 als

Meer over Canan Uyar