Door op 4 april 2016

Veiligheid in Noord: bewoners nemen heft in handen!

De PvdA stelde onlangs vragen aan het bestuur over buurtwhatsappgroepen in de strijd om veiligere buurten.
Bewoners stellen elkaar in die groepen bij onraad op de hoogte, en als dat nodig is wordt de politie ingeschakeld.
De PvdA in Amsterdam Noord wil in iedere buurt een whatsappgroep, wil dat deze zichtbaar zijn door vermelding in de buurt (zodat iemand weet dat ie in de gaten wordt gehouden) en op de website van het stadsdeel (zodat ook andere bewoners in de buurt kunnen aansluiten), en ondersteund worden bij hun aanpak.
Uit antwoorden van het bestuur blijkt dat we dit in Noord precies zo aanpakken.
Zie hieronder de vragen en antwoorden:

Is het bekend hoeveel buurtwhatsappgroepen er op dit moment in Amsterdam Noord actief zijn?
Stadsdeel Noord heeft op dit moment 21 buurtwhatsappgroepen in beeld.

Kunt u aangeven in welke gebieden een buurtwhatsappgroep op dit ogenblik bestaat?
Momenteel brengen we in kaart in welke buurten groepen actief zijn. Er bevinden zich in ieder
geval actieve groepen in Nieuwendann-Noord (omgeving De Breekstraat), Buiksloternneer
(Elzenhagen), Durgerdam, Holysloot, Schellingwoude en Ransdorp.

Kunt u aangeven in welke buurten een bord staat waarop gewezen wordt op het bestaan van
de whatsappgroep, dan wel waar deze binnenkort geplaatst gaan worden?
Nee, zoals hierboven vermeld inventariseren wij op dit moment in welke buurten
buurtwhatsappgroepen actief zijn. In enkele buurten hebben de bewoners zelf een bordje
geplaatst. Het stadsdeel zal voor de zomer bij buurten met actieve groepen bordjes plaatsen, in
overleg met de beheerders van de groepen.

Is bekend bij politie of stadsdeel of er overlap bestaat tussen de groepen in het stadsdeel?
Op dit moment zien wij geen overlap tussen de whatsappgroepen.

Is er naar de mening van het DB aanleiding voor het indelen naar buurten door het stadsdeel?
Het stadsdeel heeft op dit moment geen reden om Noord in buurten onder te verdelen. De
bewoners die nu zelf groepen starten voelen zich verbonden met elkaar. Deze verbondenheid
wordt niet bereikt als de overheid buurten aanwijst.

Hoe kijkt u aan tegen de Zeeuwse aanpak?
Wij vinden het belangrijk dat buurtwhatsappgroepen een bewonersinitiatief blijft. Wel faciliteren
wij deze initiatieven en verzoeken wij te werken volgens de SAAR-methode (zie hieronder). Deelname
van de wijkagent is bij het volgen van de SAAR-methode niet noodzakelijk omdat direct 112 wordt
gebeld bij verdachte situaties.

Is het mogelijk om juist in buurten waar nog geen buurtwhatsappgroep bestaat, actieve
bewoners te stimuleren om er één te starten?
De politie en de gebiedsteams stimuleren nu al de vorming van whatsappgroepen. Zodra onze
inventarisatie compleet is, maken we inzichtelijk in welke buurten groepen actief zijn, hoe mensen
zich aan kunnen melden en hoe mensen zelf een groep kunnen opstarten.

Spelregels SAAR-methode

1. Deelnemers hebben minimaal de leeftijd van 18 jaar.
2. Men moet in bezit zijn van een smartphone.
3. Deelnemers zijn woonachtig/ gevestigd in de wijk/buurt waar de groep opgericht worden.
4. Whatsapp is een burgerinitiatief. De politie komt alleen in actie wanneer een melding bij
112 gedaan wordt.
5. Gebruik de Whatsapp volgens de SAAR afkorting.
S = Signaleer.
A= Alarmeer 112.
A= Appom je waarneming bekend te maken aan anderen.
R= Reageer! Registreer, door bijvoorbeeld naar buiten te gaan en contact te maken met
de persoon. De bedoeling is dat we van de verdachte persoon zijn plannen verstoren (zaak
stuk maken). Doe dit alleen als je dit veilig kunt doen zonder risico’s, maak bijvoorbeeld
een praatje met de persoon. De coördinator van de Whatsappgroep stuurt het bericht
(registreer) door naar dee-mail van de wijkagenten.
6. Laat door middel van een Whatsapp bericht aan elkaar weten dat 112 gebeld is dit om te
voorkomen dat er een regen van 112 meldingen plaatsvindt.
7. Let op het taalgebruik. Niet vloeken, schelden, discrimineren en dergelijke.
8. Speel geen eigen rechter en overtreed geen regels/wetten. Dus ook geen mobiel
telefoneren tijdens het besturen van een voertuig.
9. Het versturen van foto’s van een verdachte is alleen toegestaan t.b.v. het verstrekken van
een signalement wanneer dit voor de melding noodzakelijke meerwaarde heeft.
Daderkenmerken zoals geslacht, huidskleur, lengte en gezicht kunnen ook goed
beschreven worden. Denk bij voertuigen aan de kleur, het merk, type en het kenteken.
10. Gebruik deze Whatsappgroep(en) alleen waar het voor bedoeld is en niet voor onderling
contact/privé-berichten.