Veiligheid in Noord: bewoners nemen heft in handen!