Door Canan Uyar op 22 oktober 2015

Verhuizing As-Siddieq school

Het komt vaak voor dat je als lid van het Algemeen bestuur benaderd wordt door bewoners die ontevreden zijn over bepaalde ontwikkelingen of gang van zaken.

 
Afgelopen weken ben ik benaderd door verschillende ouders van Islamitische basisschool As-Siddieq in Noord. De ouders waren gefrustreerd omdat de geplande verhuizing naar een ander pand niet door is gegaan, en ze ook weinig tot geen informatie kregen over wanneer het eventueel zou gebeuren. Ze waren ten einde raad en wilden een demonstratietocht organiseren naar Gemeente Amsterdam om hun onvrede hierover te uiten. De school zit namelijk al 15 jaar in een noodgebouw.

 
Ik heb de ouders op het hart gedrukt dat ik het een en ander voor ze ga uitzoeken. Gelukkig zijn onze lijnen in de Bestuurscommissie korter en kunnen we snel bij onze DB-leden terecht. Een kort gesprek en een paar vragen via de mail schaffen meestal meer helderheid zo ook bij deze kwestie. Verder heb ik met de directeur van de school gesproken. Want luisteren naar alle partijen schaft altijd meer duidelijkheid.

 
Na de gekregen antwoorden van de portefeuillehouder onderwijs en het gesprek met directeur bleek dat de communicatie richting de ouders niet helemaal goed is gegaan. De verhuizing naar het gebouw van de voormalige Amstelmeerschool staat nu gepland in de zomervakantie van 2016. De school gaf mij aan dat ze de ongeruste ouders direct na de herfstvakantie zullen informeren.

 
Als politica ben ik blij dat dit weer uit de wereld is en dat over een jaar de kinderen goed onderwijs krijgen in een goed en gezond schoolgebouw. Dat is namelijk wat ze verdienen.

Canan Uyar

Canan Uyar

Canan Uyar

Canan is maatschappelijke werker. Zij werkt op projectbasis bij en met verschillende organisaties waaronder: zelforganisaties, Gemeentes en Ministerie van Justitie. Ze geeft trainingen en cursussen aan vrouwen over empowerment, zelfredzaamheid en assertiviteit. Canan geeft ook advies aan medewerkers en bestuursleden van organisaties  over multiculturele vraagstukken en diversiteit op de werkvloer. Zij is zowel in 2010 als

Meer over Canan Uyar