Verkamering is ook aan de orde in Noord

Door Canan Uyar op 16 juni 2020

Als fractie krijgen we veel vragen over verkamering in Amsterdam-Noord binnen.
Verkamering komt vaak voor in Amsterdam zo ook in Noord. Het gaat hierbij dat een woning verbouwd wordt tot zelfstandige units die dan als kamers verhuurd worden. Voor onttrekken, samenvoegen en vormen van woonruimte heb je een vergunning nodig. Amsterdam heeft een nieuwe huisvestingsverordening en stelt sinds begin 2020 maximaal aantal vergunningen voor verkamering per stadsdeel, per wijk beschikbaar.
De regels voor verkamering zijn in de nieuwe huisvestingsverordening per 1 januari 2020 aangescherpt dat betekent dat voor die datum verbouwde en gesplitste woningen zich nogmaals moeten aanmelden voor een vergunning. Het gaat dan om legalisering van de bestaande situatie.
Voor omwonenden is zo’n omzetting vaak een doorn in het oog. Ze maken zich zorgen over eventuele overlast en drukte in hun eigen buurt. Vandaar dat ze bij ons aankloppen met vragen of vergunningen afgewezen kunnen worden. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan want als een aanvrager aan alle eisen voor een vergunningaanvraag voldoet kan je als stadsdeel zijnde dat niet afwijzen.
Ook geven bewoners aan dat er een wildgroei aan verkamering is. Dat is zeker niet het geval. Dat weten we omdat we schriftelijke vragen hierover gesteld hebben. Aanscherping van de regels leidden de afgelopen maanden juist tot vermindering van nieuwe aanvragen. 8 á 9 van de 10 gevallen ging het voornamelijk om legalisatie van de bestaande situatie. En onze wijkquota’s zijn nog lang niet bereikt in Noord. Bij het verlenen van de aanvragen wordt de wijkquota goed in de gaten gehouden.
U kunt trouwens de aanvragen, vergunningen en meldingen voor uw buurt wat betreft verkamering, verkeer, apv, horeca, evenementen, bestemmingsplan, water enz. heel makkelijk volgen via Omgevingsalert app. Download de app en blijf op de hoogte van wat er gebeurt of gaat gebeuren in uw buurt.

Canan Uyar

Canan Uyar

Canan is maatschappelijke werker. Zij werkt op projectbasis bij en met verschillende organisaties waaronder: zelforganisaties, Gemeentes en Ministerie van Justitie. Ze geeft trainingen en cursussen aan vrouwen over empowerment, zelfredzaamheid en assertiviteit. Canan geeft ook advies aan medewerkers en bestuursleden van organisaties  over multiculturele vraagstukken en diversiteit op de werkvloer. Zij is zowel in 2010 als

Meer over Canan Uyar