6 november 2013

Voedselbank actie

‘Verspil je voedsel niet, laat het een ander smaken’!
Op zaterdag 16 november gaat de PvdA op diverse locaties in Noord (houdbaar) voedsel inzamelen voor de voedselbank.
Aan het einde van de dag zullen Coby van Berkum en Pieter Hilhorst het ingezamelde voedsel overhandigen aan de voedselbank.