Volkstuinen moeten open en moderner!

Door Canan Uyar op 28 juni 2020

Afgelopen woensdag stond nieuwe Volkstuinenbeleid op de agenda van de stadsdeelcommissievergadering.
Amsterdam verdicht op een snelle tempo en groen groeit niet mee maar verkrimpt. Gemeente Amsterdam wil dat iedereen van bestaande groen profiteert en wil daarom ook de Volkstuinen transformeren.
Volkstuinen moeten moderniseren, werken aan een ontwikkelpersfectief en moeten een plan van aanpak maken om de tuinen meer open te stellen voor meer Amsterdammers. Amsterdam heeft ruim 40 Volkstuinen Gemeente heeft besloten om die te behouden wel zullen er geen nieuwe Volkstuinen bij komen. Dat vinden wij als PvdA jammer omdat vandaag de dag eigen groen en/of een tuin bijna een luxe is, er geen leegstand in de huidige tuinen is en er zelfs lange wachttijden bestaan.
Wel wil de Gemeente focussen om meer Amsterdammers te laten genieten van bestaande Volkstuinen. Bedoeling is dat ze gedeeltelijk openbaar en beter toegankelijk worden. 20% van de parken moet het hele jaar door dag en nacht bruikbaar worden voor iedereen. In de openbare gedeelten zullen voorzieningen en activiteiten komen. De huurprijzen gaan omhoog, er zullen fiets- en voetpaden in de openbare gedeelte komen, ook worden 20% van de huidige tuintjes getransformeerd tot collectieve tuinen.
Dat huidige Volkstuinen met het nieuw beleid niet ingenomen zijn hebben we woensdag begrepen. Bestuursleden van verschillende Volkstuinen uit Noord kwamen inspreken en gaven hun zorgen over de gevraagde transformatie aan ons door.
Ons advies richting de Gemeente is geworden;
-Biedt zowel fysiek als financieel voldoende steun tijdens de transformatie.
-Houdt Volkstuinen bereikbaar voor de doelgroep met lage inkomens
-Let op dat rust en veiligheid in de Volkstuinen gewaarborgd blijft
-Zet genoeg toezicht en handhaving tijdens samensmelting van privé en openbaar gedeelte.

Canan Uyar

Canan Uyar

Canan is maatschappelijke werker. Zij werkt op projectbasis bij en met verschillende organisaties waaronder: zelforganisaties, Gemeentes en Ministerie van Justitie. Ze geeft trainingen en cursussen aan vrouwen over empowerment, zelfredzaamheid en assertiviteit. Canan geeft ook advies aan medewerkers en bestuursleden van organisaties  over multiculturele vraagstukken en diversiteit op de werkvloer. Zij is zowel in 2010 als

Meer over Canan Uyar