Voorkomen is beter dan genezen

Door Canan Uyar op 28 mei 2020


Daar we geen vaste oeververbinding hebben zijn we voor Noord-Centrum oversteek en vice versa voornamelijk afhankelijk van onze ponten.
Iedereen weet dat ponten steeds meer passagiers vervoeren en de drukte erop alsmaar groter wordt. Tijdens de coronatijd hebben we ook nog te maken met een andere situatie namelijk voldoende sociale ruimte voor alle pont reizigers.
In verband met coronamaatregelen vervoeren de ponten al weken minder passagiers en zijn er her en der grotere ponten ingezet.
Feit blijft dat het straks, zeker vanaf 1 juni wanneer horeca en scholen weer opengaan, drukker en drukker op de ponten zal worden. Tel daarbij het mooie weer op en je hebt straks de poppetjes aan het dansen.
Daarom wilden we dit voor zijn en hebben een advies geschreven om dit op de agenda van de stadsdeelcommissie te zetten en verbeterpunten aan te dragen. Jammer genoeg waren de andere fracties het niet met ons eens. Sommigen vonden het al goed gaan, er werd ook gezegd dat dit al onder de aandacht was. Weer anderen hadden het over aannames en wilden eerst harde feiten en cijfers zien voordat er een advies komt. Terwijl we in ons advies om onder andere: monitoring en waarnodig bijsturing vroegen. Ook verhoging van vaarfrequentie, inzetten van meer ponten en handhaving was in het advies opgenomen.
We weten allemaal dat wanneer er al alarmerende feiten en cijfers bekend zijn we al te laat zijn. Zeker in coronatijd. Dat zal betekenen dat de drukte op de ponten zo hoog is dat we de social distancing van de pontreizigers niet meer kunnen waarborgen en dit ongemak, onveilig gevoel, wachttijden en irritaties met zich zal meebrengen.
Daarom is het jammer dat er huiverig gerageerd wordt wanneer iemand aan de bel trekt.
We blijven ons inzetten om dit alsnog op de agenda te zetten.
Daarom hebben we dit probleem ook bij onze fractie in de centrale stad aangekaart. En in Noord blijven we onze ogen en oren open houden.

Canan Uyar

Canan Uyar

Canan is maatschappelijke werker. Zij werkt op projectbasis bij en met verschillende organisaties waaronder: zelforganisaties, Gemeentes en Ministerie van Justitie. Ze geeft trainingen en cursussen aan vrouwen over empowerment, zelfredzaamheid en assertiviteit. Canan geeft ook advies aan medewerkers en bestuursleden van organisaties  over multiculturele vraagstukken en diversiteit op de werkvloer. Zij is zowel in 2010 als

Meer over Canan Uyar