Voorstel PvdA: 300.000 euro extra investeren in een groener Noord