Door op 30 januari 2012

Vragen over de plannen voor de Van der Pekbuurt

De Van der Pekbuurt is hard toe aan een grondige opknapbeurt. De PvdA juicht het dan ook toe dat woningcorporatie Ymere eindelijk haar plannen voor de Van der Pekbuurt bekend heeft gemaakt en aan de slag wil. De plannen van Ymere behelzen renovatie, maar gaan ook uit van de sloop van een fors aantal woningen.

Gekeken naar het de cultuur- en bouwhistorische waarden van de Van der Pekbuurt is een belangrijke rol weggelegd voor Bureau Monumenten en Archeologie  (BMA,) stelt PvdA-woordvoerder  Marianne Ringma. Door het dagelijks bestuur is formeel echter nog geen advies gevraagd aan BMA over de plannen van Ymere. Een formeel advies van BMA moet er wel komen, vindt zij. Verder moet de deelraad betrokken worden bij de besluitvorming over de plannen voor de Van der Pekbuurt.

De Van der Pekbuurt staat al jaren op de lijst staat van aan te wijzen beschermde stadsgezichten. In reactie op de dreigende sloopplannen hebben de Erfgoed Vereniging Heemschut en de Stichting Cuypersgenootschap het dagelijks bestuur verzocht de aanwijzigingsprocedure tot Rijksbeschermd stadsgezicht op te starten.

Mondelinge vragen Van der Pekbuurt