Door op 3 maart 2015

Weblog Alphons Muurlink bewonersbijeenkomst Vogelbuurt/IJplein

Wat een leuke avond!
Het is de eerste keer dat we als bestuurscommissie gezamenlijk de wijken ingaan om met bewoners te praten over wat er in hun buurt speelt. We organiseerden het in verschillende groepjes. Onze groep bestond uit Yassmine el Ksaihivan en Saskia Groenewoud van D66, Hans Bremer van PvvA, Peter Willing van de VVD, en ik. Wij zouden naar IJplein/Vogelbuurt gaan. Omdat het de eerste keer was, en de organisatie grotendeels bij onze groep lag, en we niet wisten hoeveel mensen zouden komen, was ik wat gespannen. We hadden de mensen uitgenodigd in De Meeuw, naast de Dirk van den Broek. En vooraf afgesproken dat we de avond zouden aanpassen als de opkomst wat zou tegenvallen. En toen werd het acht uur.

Mooie opkomst
We hadden in de krant, met flyers en via social media aandacht gevraagd voor de bijeenkomst. En natuurlijk gebeld met buurtbewoners of zij zouden komen. En meer dan dertig buurtbewoners kwamen langs om met ons en met elkaar in gesprek te gaan. Nieuwe bewoners, en bewoners die er al sinds de vorige eeuw wonen. En ze hadden er allemaal duidelijk zin in. Ik heette de mensen welkom, en de leden van het algemeen bestuur stelden zich even voor. We verdeelden ons in vier groepen met ieder een thema om zo nodig is, om zo voorstellen te maken om dat wat nodig is in het gebied mogelijk te maken: Schoon, heel en veilig was het eerste thema, daarnaast Armoede en Jeugdwerkloosheid, Sociale (basis) voorzieningen in de buurt en tenslotte het betrekken van bewoners bij hun buurt. Natuurlijk was er ruimte om te klagen over de buurt, daarvoor hadden we een apart vel neergelegd zodat we in de groepjes juist over kansen en de buurt zouden spreken. En dat lukte! Om iedereen de mogelijkheid te geven over alle onderwerpen te kunnen spreken, schoven we ieder half uur door naar een andere tafel om over een ander thema met elkaar te spreken.

Betrekken van bewoners bij de buurt
Ik mag het groepje voorzitten dat gaat over het betrekken van de bewoners bij hun buurt. Bij het voorstelrondje blijkt dat we met twee ambtenaren en twee leden van het algemeen bestuur (Saskia en ik) wel wat te vol aanwezig zijn. We willen met bewoners in gesprek! Dus meteen even wat schuiven in de groepjes; één ambtenaar naar een andere groep en wat buurtbewoners van andere groepen komen bij ons zitten. En het gesprek kan beginnen.
De buurtbewoners zien hun buurt steeds beter worden en veranderen. Mooie ervaringen in de buurt komen langs, maar ook de verschillen tussen straten. En leuk is dat het huis van de wijk De Meeuw als centrum wordt ervaren. Maar die mag wel wat duidelijker zichtbaar worden. Het idee van een grote meeuw voor op de muur buiten wordt geopperd. De ambtenaar schrijft het in haar boekje en geeft aan dat het logo voor het gerenoveerde gebouw er nog moet komen, dus idee is welkom.

“Buiten spelen als dat niet mag?”
Ook is er de wens voor een ontmoetingsruimte in de buurt. Maar dan valt me op dat één van de bewoners aangeeft dat er bordjes staan met ‘verboden te voetballen’ omdat er anders overlast is. Dat had ik niet eerder gehoord. Hoe kunnen kinderen nou buiten spelen als dat niet mag? Daar moet ook een oplossing voor komen vinden verschillende buurtbewoners.
Er worden ideeën geopperd van een zogenaamd dorpsplein voor ontmoeting in de zomer en een wens voor een buurtdag, waar ook bewoners graag hun bijdrage aan willen leveren. Een ambtenaar wijst erop dat de buurtdagen juist weinig worden bezocht. Bewoners merken op dat velen gewoonweg niet wisten dat die er was, ondanks flyers en berichten in de krant. En zo gaat het gesprek door: over planningen van activiteiten, over een digitale buurkrant, over een muurkrant bij Dirk etc. Er was duidelijk behoefte om meer van elkaar te weten over elkaars initiatieven om samen te werken.

Drankje
Voordat we het wisten was de tijd om. We ronden gezamenlijk af. Ik deed de toezegging dat we de resultaten van de avond van alle groepen zullen mailen aan bewoners die hun mailadres achter hebben gelaten. En natuurlijk houden we de bewoners ook op de hoogte van wat we met hun ideeën gaan doen. Niet alles kan immers, maar sommige dingen kunnen snel. De klachten worden doorgegeven aan de ambtenaren. En toen rondden we af met een drankje. Het was een eerste keer dat we dit deden, maar volgend jaar doen we het zeker nog een keer.