Door Canan Uyar op 3 maart 2015

Weblog Canan Uyar Bewonersbijeenkomst Waterlandpleinbuurt

Aangescherpte huisregels
Op 17 februari 2015 om 19:00 uur verzamelden we als leden van het Algemeen Bestuur in het Huis van de Wijk in de Waterlandpleinbuurt voor een bewonersbijeenkomst.
We worden er vriendelijk maar kordaat door een vrijwilligster op geattendeerd dat we niet naar de zaal mogen gaan en in de hal moeten wachten. Er was sprake van veel diefstal in het Huis van de Wijk, dus waren de huisregels aangescherpt. Pas toen we zeiden dat we leden van het Algemeen Bestuur waren mochten we naar de zaal toe lopen. Onderweg kregen we te horen dat bewoners en jongeren waarvoor het Huis van de Wijk eigenlijk ook bedoeld is, schuldig waren aan ongepast gedrag, diefstal in het huis.

“Na 30 minuten piepten we anders”
We waren net binnen en kregen een stortvloed aan klachten over ons heen. We keken elkaar aan en dachten dit beloofd niet veel goeds. Maar pakweg 30 minuten later, piepten we anders. Wat een menigte, wat een betrokkenheid en wat een enthousiasme bij de 60 à 70 bewoners die gehoor gaven aan onze oproep. Ze wilden graag meepraten en meedenken over hun buurt. Wat waren we blij verrast met deze geweldige opkomst en betrokkenheid.

Verhaal achter de cijfers
Als Algemeen Bestuur krijgen we regelmatig van alle wijken in Noord verschillende cijfers binnen, hoe ziet de samenstelling, werkloosheid, armoede, opleiding, inkomsten en veiligheid in zo’n buurt eruit. Van alles zijn er cijfers, dus cijfermatig zijn de wijken ons niet onbekend. We wilden door dit soort buurtbijeenkomsten graag het verhaal en de gezichten achter de cijfers zien en horen. En in de Waterlandpleinbuurt mochten we op deze avond de ogen en oren van zo’n 70 bewoners zijn, wat een eer. Op zowel sociaal gebied als op hun leefomgeving kregen we veel ideeën en her en der ook wensen en klachten te horen. Waar de één heel tevreden over is, was de ander juist ontevreden over. Zo krijg je ook de verscheidenheid van de bewoners te zien en te horen.

Buurtambassadeurs
Wat mij ook blij verraste waren de buurtambassadeurs (lees: betrokken bewoners) die dag in dag uit in de buurt rondlopen om de leefbaarheid in de buurt te verbeteren. Zelf zwerfvuil prikken (als goed voorbeeld), de buurtbewoners op ongepast gedrag aanspreken of meedenken over hun buurt, noem iets en ze zijn enthousiast en willen meewerken. Prachtig toch?!

Gebiedsgericht werken
Ook punten als onveilig gevoel in de buurt, gebrek aan communicatie, hangjongeren, ontbrekende fietsnietjes, betere toegankelijkheid voor mindervaliden, het nieuwe winkelcentrum dat voor sommigen saai is, zwerfvuil en gebrek aan handhaving passeerden de revue. Voor ons is dit allemaal heel waardevolle informatie om in het gebiedsgericht werken te verwerken, te verbeteren en terug te koppelen.

Een leermoment
Over de communicatie wil ik nog het volgende kwijt. Bewoners wilden meer communicatie ontvangen van het Huis van de Wijk en van het stadsdeel zelf. Sommigen hadden zelfs de uitnodiging voor deze avond niet ontvangen, terwijl hun buren dat wel hadden gekregen. Dat kon toch niet! Een minpuntje voor ons, vonden ze. Navraag bracht de oorzaak van dit probleem aan het licht. Veel bewoners hadden namelijk een NEE-NEE sticker op hun brievenbus geplakt. Tja, dat betekent dus dat ze ook geen ongeadresseerde post mogen ontvangen en wij dus onze uitnodigingen niet in hun brievenbus mogen gooien. Een leermoment voor ons en voor de bewoners zelf.

Aan de slag
Al met al een super avond met heel veel betrokken bewoners die ons wijzer maakten over hun buurt. We hebben vanavond heel wat informatie mogen ophalen en kunnen dus gelijk aan de slag.

Canan Uyar

Canan Uyar

Canan is maatschappelijke werker. Zij werkt op projectbasis bij en met verschillende organisaties waaronder: zelforganisaties, Gemeentes en Ministerie van Justitie. Ze geeft trainingen en cursussen aan vrouwen over empowerment, zelfredzaamheid en assertiviteit. Canan geeft ook advies aan medewerkers en bestuursleden van organisaties  over multiculturele vraagstukken en diversiteit op de werkvloer. Zij is zowel in 2010 als

Meer over Canan Uyar