Door op 29 januari 2010

Wethouder Gehrels op bezoek bij SV Kadoelen

Aanleiding was de teleurstelling van de vereniging dat hun aanvraag voor een combinatiefunctionaris, iemand die de link legt tussen scholen en de vereniging was afgewezen, omdat de plaatsen op waren.

Carolien Gehrels legde uit dat nadat aanvankelijk in 2008 maar heel weinig verenigingen reageerden, het in begin 2009 opeens storm liep. Op dit moment is het geld op, en pas in 2012 ontstaan er in Amsterdam nieuwe kansen. Amsterdam loopt daarin voorop, elders in het land zijn er nog wel mogelijkheden. In de discussie kwam naar voren dat er een evaluatie komt van de inzet van deze functionarissen, en dat er misschien nog wel wat geschoven gaat worden in de toekomst, bv door deze functionarissen wat meer te laten werken voor meerdere verenigingen en meerdere sporten. Positief punt voor Kadoelen is wel dat ook hier straks kunstgras komt, zodat de velden beter en intinsiever gebruikt kunnen worden.
Ook is besproken of er in samenwerking met naschoolse opvangorganisaties iets kan worden georganiseerd samen met de voetbalvereniging. Hier gaat het bestuur van de vereniging nader onderzoek naar doen!