Door Canan Uyar op 28 oktober 2014

Zorg in Noord

Zorg in Noord

Locatie: Dollardplein 2, Amsterdam

Datum: 30 oktober 2014, 20:00 – 22:00

ZORG IN NOORD

Op donderdag 30 oktober kunt u in discussie gaan over de ‘Zorg in Noord’.

Sprekers zijn wethouder Eric van der Burg, (wordt vervangen door Samira Bouchibti, duo-raadslid VVD)

Coby van Berkum, voorzitter van onze bestuurscommissie,

Will van Schendel, directeur DORAS,

Edwin van der Meer, directeur Bovenij-ziekenhuis

Maarten Poorter, raadslid PvdA.

Zij praten u bij over de laatste stand van zaken over de decentralisatie van de zorg in Amsterdam (-Noord).

En natuurlijk is er ruimte voor discussie en al uw vragen.

Martin Berendse, directeur van de OBA is gespreksleider.

De avond begint om 20.00 uur in Het Schouw, Dollardplein 2 (naast het Winkelcentrum boven ’t Y).

 

ALGEMENE LEDENVERGADERING

Op dezelfde avond vindt er van 19-19.45 uur een Algemene Ledenvergadering plaats (eveneens in Het Schouw). Deze korte ledenvergadering heeft de volgende agendapunten:

  1. Benoeming Abdelhak Belkasmi tot bestuurslid van het Dagelijks Bestuur van de afdeling PvdA Amsterdam-Noord en afscheid van Patricia Croese als bestuurslid.
  2. Benoeming Rob Goldsteen en Gerard Doevendans als leden van de kascommissie.
  3. Begroting 2015. (stukken volgen).
Canan Uyar

Canan Uyar

Canan is maatschappelijke werker. Zij werkt op projectbasis bij en met verschillende organisaties waaronder: zelforganisaties, Gemeentes en Ministerie van Justitie. Ze geeft trainingen en cursussen aan vrouwen over empowerment, zelfredzaamheid en assertiviteit. Canan geeft ook advies aan medewerkers en bestuursleden van organisaties  over multiculturele vraagstukken en diversiteit op de werkvloer. Zij is zowel in 2010 als

Meer over Canan Uyar