Door Canan Uyar op 27 september 2013

Zwerfvuil rondom scholen

In 2009 scoorde Noord nog een mooie 8,8 voor de schoonheidsgraad omgeving, in 2012 zijn we teruggezakt naar een 6. Rondslingerend afval speelt bij zwerfvuilmeting een grote rol.
Ik zag dat er rondom de VO (voortgezet onderwijs) scholen meer zwerfvuil te vinden is dan elders. Ondanks de vele prullenbakken, is het rond deze scholen in Noord tijdens de pauzes vaak een rommeltje.
Het opruimen van het gebied rond de scholen komt momenteel voornamelijk op de gemeentereiniging neer. Dat is dweilen met de kraan open, want je kunt opruimen en vegen wat je wilt maar als scholen en kinderen geen verantwoordelijkheid nemen dan blijft het vies in Noord.
Scholen hebben een speciale taak wat betreft zwerfvuil rondom hun scholen. Zij zijn immers verantwoordelijk voor de leerlingen in de uren dat ze op/rond school verblijven. Het werd tijd om die verantwoordelijkheid ook te laten zien.
Door middel van een motie heb ik het Dagelijks Bestuur opgeroepen om in gesprek te gaan met de VO scholen in Noord. Met als doel om een schone schoolomgeving te bereiken en hun leerlingen hierbij te betrekken.
Het stadsdeel gaat eerst met de VO scholen in de focuswijken in gesprek. Er wordt informatie door de milieupolitie aan de scholieren gegeven, een bezoek aan de afvalpunt en schoonmaakacties rondom de school komen ook aan de orde. Daarnaast wordt bekeken of het organiseren van een mini-zwerfafvalconferentie in 2013 mogelijk is, waarbij alle scholen, maar ook zwerfvuil veroorzakende bedrijven als McDonald’s en KFC, winkelcentra enz. betrokken worden.
Laatst werd ik aangesproken door een bewoonster die heel blij was dat haar omgeving die dag door de VO leerlingen schoon werd gemaakt. Zij woont namelijk vlakbij een VO school en volgens haar was het rondslingerende afval jaar in jaar uit een groot probleem. En nu zag iets heel anders namelijk een schoonmaakactie en daar was heel erg blij en tevreden over. En dat horen en zien we graag in Noord!

Canan Uyar

Canan Uyar

Canan is maatschappelijke werker. Zij werkt op projectbasis bij en met verschillende organisaties waaronder: zelforganisaties, Gemeentes en Ministerie van Justitie. Ze geeft trainingen en cursussen aan vrouwen over empowerment, zelfredzaamheid en assertiviteit. Canan geeft ook advies aan medewerkers en bestuursleden van organisaties  over multiculturele vraagstukken en diversiteit op de werkvloer. Zij is zowel in 2010 als

Meer over Canan Uyar