Gelijke kansen voor ieder kind
Verkiezingsprogramma

Gelijke kansen voor ieder kind

We investeren ongelijk in het Amsterdamse onderwijs voor gelijke kansen.

We investeren meer in de plekken waar dat het hardst nodig is.  Met lef en liefde gaan we door met onze strijd voor beter onderwijs en gelijke mogelijkheden voor ieder kind in Amsterdam-Noord. Door ongelijk te investeren, bereiken we de gelijkheid die noodzakelijk is. We investeren in onderwijs en in naschoolse programma’s van bijvoorbeeld sport- en cultuurorganisaties, zodat deze toegankelijk en betaalbaar worden voor alle kinderen. We stoppen onze strijd pas als alle kinderen gelijke mogelijkheden krijgen en hun schooladviezen zijn gebaseerd op waar ze naartoe groeien, in plaats van waar ze vandaan komen.

Onze 5 belangrijkste maatregelen:

  • We investeren ongelijk voor gelijke kansen. Met de subsidie Kansenaanpak kunnen scholen die het het hardste nodig hebben extra lestijd, ondersteuning en taallessen bieden. Onderdeel hiervan is de Grotestedenbonus. Alle Amsterdamse leraren krijgen een jaarlijkse bonus. Deze bonus is drie keer zo hoog voor leraren op scholen waar het lerarentekort het grootst is. 
  • We gaan het lerarentekort tegen. Door in te zetten op zij-instroom en extra ondersteuning voor docenten, kunnen docenten zich focussen op hun kerntaak: lesgeven. Ook wordt ingezet op extra scholing en voorrang op huurwoningen en parkeervergunningen voor docenten.
  • We gaan door met de brede brugklas-bonus. Het selectiemoment komt voor veel kinderen in groep 8 veel te vroeg. Met een brede brugklas wordt het definitieve selectiemoment in het voortgezet onderwijs uitgesteld. Scholen met brugklassen met minstens drie niveaus bij elkaar, krijgen een bonus.
  • We zetten in op studenten en de kracht van het MBO: studenten vormen een cruciale groep in Amsterdam. Studenten worden gefaciliteerd met studieruimtes en korting op sport en cultuur. We willen af van de onderwaardering van het mbo. We blijven daarom investeren in het beroepsonderwijs en vinden dat mbo’ers ook een titel moeten krijgen bij het afstuderen. Daarnaast wordt het stagetekort aangepakt en komt er extra begeleiding voor jonge mbo’ers.
  • We gaan door met de Amsterdamse familieschool en breiden het uit waar kan. Scholen krijgen hierdoor extra middelen om kwetsbare gezinnen op allerlei manieren te ondersteunen. 

Deel dit

Waar ben je naar op zoek?