Heel Noord leefbaar, veilig en bereikbaar
Verkiezingsprogramma

Heel Noord leefbaar, veilig en bereikbaar

Amsterdam staat niet voor niets in de top gezondste en gelukkigste steden ter wereld en dat moeten we zo houden, ook nu de stad steeds drukker wordt.

Amsterdam-Noord groeit de komende jaren binnen haar eigen grenzen. Meer inwoners zullen onze straten, fietspaden, bussen en trams gebruiken. Als we daar niet op inspelen, slibt de stad dicht.
We kiezen voor een stad vol straatleven door de maximumsnelheid voor auto’s te verlagen en de openbare ruimte te vergroenen. Er komen bredere stoepen en meer fietspaden. Zo geven we ruim baan aan voetgangers en fietsers.

We investeren in een fijnmazig OV-netwerk en maken een schaalsprong, zodat iedereen aangesloten is en nog meer van het openbaar vervoer gebruik kan maken. Zo maken we het mogelijk dat elke Noorderling zich makkelijk kan verplaatsen binnen een leefbare en groene stad. In Amsterdam-Noord kun je veilig zijn wie je bent. Wij bieden jongeren perspectief, bieden hen meer voorzieningen en kiezen voor een realistische aanpak die werkt met meer aandacht voor de veiligheid in de wijk.

Onze 6 belangrijkste maatregelen:

  • De standaard maximumsnelheid in de stad wordt 30 km/u waardoor de stad voor iedereen veiliger, beter bereikbaar en leefbaar wordt.
  • We verbeteren de verkeersveiligheid door betere handhaving en het plaatsen van verkeerscamera’s. Ook zorgen meer en betere fietsstraten voor meer veiligheid en ruimte aan fietsers.
  • We maken het OV beter bereikbaar en betaalbaar door OV-ritten buiten de ring goedkoper te maken, de metro-ringweg te sluiten en een nachtmetro te introduceren. Ook de internationale bereikbaarheid moet beter door meer snelle internationale (nacht)treinverbindingen voor afstanden tot 750 km.
  • Iedereen in Amsterdam moet zichzelf kunnen zijn. Slachtoffers van racisme en discriminatie moeten meer mogelijkheden krijgen om aangifte te doen, we investeren in specialistische politieteams en we pakken straatintimidatie aan.
  • We investeren extra in buurten waar de problemen het grootst zijn, plaatsen de wijkagent terug in de wijk en kiezen voor een lokale aanpak in samenspraak met de bewoners, gemeenschappen en ondernemers van de wijk.
  • We investeren in de jongeren en gaan niet op hen bezuinigen, wij bieden jongeren maatwerk en perspectief en maken een topprioriteit van het voorkomen van drugscriminaliteit bij de volgende generatie.

Deel dit

Waar ben je naar op zoek?