Kunst en cultuur voor iedereen
Verkiezingsprogramma

Kunst en cultuur voor iedereen

Kunst geeft ons leven betekenis. Deze tijd vraagt om zingeving, om nieuwe verbeelding, om reflectie, maar ook om vermaak. Amsterdam-Noord ademt kunst en cultuur.

Van het grote EYE met internationale allure, naar de culturele broedplaatsen op de NDSM-werf en buurtinitiatieven. Juist de breedte in het cultuuraanbod geeft Noord het bruisende karakter dat ons stadsdeel zo bijzonder maakt. De PvdA wil dat iedere Noordeling van kunst en cultuur kan genieten.

De cultuursector is ook van groot economisch belang en is in Amsterdam goed voor meer dan 10.000 banen. Maar de coronacrisis heeft zijn sporen nagelaten en veel culturele instellingen en
kunstenaars staan zwaar onder druk. De PvdA staat pal voor het behoud van de kunst- en cultuursector.  Wij willen onze culturele rijkdom in alle diversiteit behouden. Hiervoor moet het cultuurbudget omhoog, met een nadruk op het toegankelijk maken van kunst en cultuur. We verdiepen de cultuureducatie, zorgen voor een bibliotheek in elke buurt en eerlijke lonen in de sector. We zorgen dat we samen ons cultureel erfgoed behouden.

Onze 5 belangrijkste maatregelen:

  • Broedplaatsen zijn van groot belang, maar ze staan dankzij de huidige woningmarkt onder grote druk. Daarom vindt de PvdA dat het aantal broedplaatsen moet worden uitgebreid en dat gemeentelijk vastgoed dat tijdelijk niet wordt gebruikt beschikbaar komt voor kunstenaars.
  • De positie van mensen die in de kunst en cultuur werken is verslechterd. Er moet geïnvesteerd worden in de cultuursector en het aanvragen van subsidies moet toegankelijker worden voor kunstenaars en jonge makers.
  • De PvdA vindt dat iedere buurt recht heeft op een bibliotheek als centrale ontmoetingsplaats in de buurt. Daarom wordt het netwerk van bibliotheken uitgebreid en nauwer gemaakt.
  • Kunst- en cultuureducatie is van het grootste belang voor de ontwikkeling van Amsterdamse kinderen. Daarom wordt cultuureducatie verdiept, krijgt iedere school een extra kunstvakdocent en komen er meer cultuurcoaches.  Dit met speciale aandacht voor het vmbo en het praktijkonderwijs.
  • Al het culturele erfgoed dat onze stad rijk is, verdient het om beschermd te worden. Beslissingen over erfgoed worden vaak op technische gronden gemaakt en kunnen dan niet meer worden teruggedraaid. De PvdA vindt het belangrijk dat de gemeente Amsterdammers betrekt bij besluitvorming over erfgoed.

Deel dit

Waar ben je naar op zoek?