Luisteren naar inwoners
Verkiezingsprogramma

Luisteren naar inwoners

Alleen als de overheid de burger vertrouwt, zal de burger de overheid vertrouwen.

De PvdA streeft naar een open overheid die persoonlijk contact aan gaat met Amsterdammer en minder regelt met formulieren alleen. Een overheid die kijkt naar mensen in plaats van naar algoritmes, daar staan wij voor.  Wij streven naar meer participatie-inspanningen vanuit het stadsdeel, waardoor de stadsdeeldemocratie wordt versterkt. We inventariseren de wensen van bewoners, vragen hen mee te denken ik burgerraden en verzorgen op deze manier medezeggenschap bij buurtbeleid. Daarnaast zien we erop toe dat de gemeente in voor iedereen begrijpelijke taal communiceert.

Deel dit

Waar ben je naar op zoek?