Voorzitter Bestuurscommissie

Coby van Berkum

Dagelijks bestuur

“Als volksvertegenwoordiger in het stadsdeel is het belangrijkom midden tussen de bewoners te staan. Met de nieuwe bestuursstructuur moeten  we  blijven opkomen voor de belangen van de bewoners én ondernemers van ons stadsdeel.”

De komende afschaffing van de deelraden betekent een inperking van de mogelijkheden en bevoegdheden van Noord als stadsdeel. Het stadsdeel floreert en ontleent mede zijn kracht aan de nauwe banden van het bestuur met alle geledingen in Noord. Daar moeten we voor blijven staan.

Meer dan voorheen zullen  we de nadruk moeten leggen op versterking van de samenhang in de buurten. We moeten de kwaliteit van het leven en wonen in Noord vooropstellen. Voor opgroeiende kinderen, werkenden en ouderen.  We moeten blijven opkomen voor de mensen die zijn aangewezen op het sociale vangnet, zeker in deze tijd waar alle zekerheden door de aanhoudende crisis op de tocht staan.